Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Rusza ostatni nabór w ramach poddziałania 6.2. „Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”. Jest to bezzwrotna pomoc na utworzenie firmy. Kwota premii uzależniona jest od ilości stworzonych miejsc pracy. Z premii mogą skorzystać również osoby na podwójnym KRUS-ie, jednakże w każdym z przypadków muszą stworzyć jeden etat więcej ponieważ samozatrudnienie nie będzie nowym miejscem pracy. Takie osoby muszą również rozszerzyć działalność o nowy kod PKD.   Premia jest wypłacana w dwóch ratach: I rata […]