BLOG

Czy na pewno kredyt ekologiczny to „kredyt”?

Kredyt ekologiczny to forma finansowania, która ma na celu zachęcanie do działań proekologicznych i zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko. Może być udzielany przez banki, organizacje pozarządowe lub instytucje rządowe, w tym przez Unię Europejską. Dofinansowanie

Przeczytaj >>