BLOG

Dotacje unijne na targi zagraniczne

Przedsiębiorstwa, które rozwijają swoje produkty/ usługi myślą o tragach zagranicznych. Takie wyjazdy przynoszą wymierne korzyści w postaci nowych transakcji zagranicznych, czy trwałego wejścia  na nowe rynki. Koszt takich tragów

Przeczytaj >>

Czy na pewno kredyt ekologiczny to „kredyt”?

Kredyt ekologiczny to forma finansowania, która ma na celu zachęcanie do działań proekologicznych i zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko. Może być udzielany przez banki, organizacje pozarządowe lub instytucje rządowe, w tym przez Unię Europejską. Dofinansowanie

Przeczytaj >>