Czy w Twojej firmie potrzebny jest Brand Manager? Czyli jak ważna jest marka

Brand Manager to kluczowa rola w każdym odnoszącym sukcesy biznesie, odpowiedzialna za nadzorowanie i rozwój marki lub produktu. Menedżer marki odpowiedzialny jest za zrozumienie rynku produktu lub marki i tworzenie strategii mających na celu zwiększenie jego świadomości i sprzedaży. Do pozostałych obowiązków takiej osoby należy prowadzenie badania rynku, tworzenie kampanii i współpracowanie z różnymi wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami, aby zapewnić sukces produktu lub marki na rynku. Czy zatem Twoja firma potrzebuje Brand Managera? Jeśli […]

Pracujesz efektywnie czy efektownie? Kilka słów o produktywności w pracy

Terminy “produktywny” i “wydajny” są często używane zamiennie w miejscu pracy, ale w rzeczywistości odnoszą się do dwóch różnych koncepcji. Zrozumienie różnicy między pracą wydajną a efektywną jest istotne zarówno dla pracodawców, jak i pracowników, ponieważ może prowadzić do zwiększenia produktywności, poprawy wydajności i lepszych wyników. Praca produktywna odnosi się do działań, które prowadzą do wymiernych rezultatów, natomiast praca wydajna wiąże się z usprawnieniem procesów i optymalizacją zasobów. Znajomość rozróżnienia pomiędzy tymi dwoma pojęciami […]

Co zrobić aby Twoj produkt wyróżniał się spośród innych?

Wraz z rosnącą konkurencją w branży produkcyjnej i wymaganiami klientów dotyczącymi wyższej jakości i wartości, ważne jest, aby firma mogła wyprzedzić konkurencję. Istnieje kilka prostych kroków, które można podjąć, aby zapewnić, że produkt będzie się wyróżniał na tle innych – od optymalizacji procesów produkcyjnych do inwestowania we właściwą technologię, Dzięki odpowiednim strategiom można stworzyć produkt, któremu klienci będą mogli zwiększyć sprzedaż i zyski.   Optymalizacja procesów produkcyjnych Jednym z najskuteczniejszych sposobów na wyróżnienie […]

Ulga IP Box

Ulga IP Box jest ważnym narzędziem dla twórców zaangażowanych w działalność badawczo- rozwojową. Jest to rodzaj ulgi podatkowej mającej na celu zachęcenie i nagrodzenie inwestycji w innowacje i kreatywność. Może być wykorzystana do zmniejszenia kwoty podatku od osób prawnych należnego od zysków pochodzących z kwalifikujących się aktywów własności intelektualnej (IP). Może to być korzystna opcja dla twórców, którzy szukają sposobu na uzyskanie jak największych korzyści ze swoich działań badawczo- rozwojowych. Ulga IP Box może […]

Dlaczego gospodarka o obiegu zamkniętym jest niezbędna w firmie?

Gospodarka o obiegu zamkniętym, znana również jako gospodarka cyrkularna, to system, który ma na celu wyeliminowanie odpadów i zanieczyszczeń poprzez efektywne wykorzystanie zasobów. Zachęca ona producentów, dostawców i konsumentów do myślenia o produktach w inny sposób. Zamiast postrzegać wyrzucane towary jako odpady, należy je postrzegać jako surowce przeznaczone do nowych produktów. Należy położyć nacisk na tworzenie nowych produktów ze starych i ponowne wykorzystywanie komponentów zamiast ich wyrzucania. Gospodarka o obiegu zamkniętym pozwala firmom i organizacjom robić właśnie […]

Czym jest poziom gotowości technologicznej i co oznacza dla firmy produkcyjnej?

Poziom gotowości technologicznej (TRL) jest miarą stosowaną przez producentów do oceny dojrzałości nowych technologii i możliwości ich zastosowania, wdrażając tym samym proces zarządzania firmą produkcyjną. Ramy TRL pomagają firmom zrozumieć, jak bardzo są gotowe do przyjęcia nowej technologii, dzięki czemu wiedzą, kiedy jej wdrożenie ma sens, a kiedy nie jest jeszcze na to czas. Przyjęcie nowej technologii w produkcji jest ważnym źródłem przewagi konkurencyjnej, ale tylko wtedy, gdy jest ona wdrażana we właściwym czasie i z należytym […]

Dlaczego warto inwestować w produkcję, gdy wzrost cen jest wysoki

W związku z poprawą globalnego wzrostu gospodarczego i zmniejszeniem napięć handlowych produkcja przemysłowa nadal cieszy się dużym zainteresowaniem inwestorów. Jednocześnie jednak wielu inwestorów w branży przemysłowej nadal unika produkcji o wysokich stopach kapitalizacji. Dlaczego tak jest? Odpowiedź jest prosta: ceny. W rezultacie stopy kapitalizacji w sektorze produkcyjnym ustabilizowały się w pobliżu rekordowo niskiego poziomu przez około dekadę. Innymi słowy, droższy stał się zakup używanych maszyn produkcyjnych niż zakup ich jako […]

Efektywny transport na magazynach jako kolejny ważny element wzrostu efektywności

Sukces można osiągnąć, gdy firma wie jak usprawnić swoje działania i stworzyć przepływ pracy, który jest tak bezproblemowy, jak to tylko możliwe. Oznacza to usunięcie wszelkich zbędnych kroków z procesu, dzięki czemu pracownicy mogą szybciej i łatwiej wykonywać zadania. Jeśli w przepływie pracy znajdują się jakiekolwiek zbędne kroki pośrednie, należy je usunąć. Istnieje zatem wiele różnych sposobów, w jakie firmy mogą usprawniać swoje działania.  Jednym ze sposobów jest wdrożenie skutecznego systemu zarządzania magazynem […]

Czym jest system MES?

Systemy realizacji produkcji, czyli systemy MES, to rodzaj przemysłowego oprogramowania komputerowego służącego do monitorowania i kontrolowania procesów produkcyjnych. Służą do zarządzania procesem produkcyjnym, a także ruchem surowców i wyrobów gotowych pomiędzy poszczególnymi etapami produkcji. Dlaczego warto wdrożyć system MES? System MES jest komputerowym systemem, który pomaga zoptymalizować proces produkcyjny poprzez automatyzację zadań produkcyjnych. Wspiera on producentów poprzez monitorowanie różnych działań operacyjnych, takich jak wykorzystanie maszyny, centrum roboczego lub […]

Projekty B+R, czym są?

Projekty B+R są zasadniczym elementem innowacji oraz kluczowym czynnikiem wzrostu wydajności i tworzenia nowych miejsc pracy. Jest to proces projektowania, testowania, udoskonalania i przeprojektowywania nowych produktów lub usług w celu zwiększenia ich wartości, jakości lub niezawodności. Cele badań i rozwoju można podzielić na trzy podstawowe kategorie: poprawa efektywności istniejących procesów, wzmocnienie tworzenia nowych produktów w firmie oraz wspieranie nowych możliwości biznesowych. Każdy z celów wspiera się wzajemnie, aby mieć pozytywny wpływ […]