BLOG

Czym jest system MES?

Systemy realizacji produkcji, czyli systemy MES, to rodzaj przemysłowego oprogramowania komputerowego służącego do monitorowania i kontrolowania procesów produkcyjnych. Służą do zarządzania procesem produkcyjnym, a także ruchem surowców i wyrobów gotowych pomiędzy

Przeczytaj >>

Projekty B+R, czym są?

Projekty B+R są zasadniczym elementem innowacji oraz kluczowym czynnikiem wzrostu wydajności i tworzenia nowych miejsc pracy. Jest to proces projektowania, testowania, udoskonalania i przeprojektowywania nowych produktów lub usług w celu zwiększenia

Przeczytaj >>

Zarządca sukcesyjny

Każdy właściciel firmy wie, że decyzja o tym, kto powinien przejąć stery w przypadku niezdolności do pracy lub przedwczesnej śmierci jest kluczowym pytaniem, na które należy odpowiedzieć. Ale często nie jest to jedyne

Przeczytaj >>