Czym jest gospodarka w obiegu zamkniętym i dlaczego jest tak ważna

W Polsce, ideę gospodarki w obiegu zamkniętym wprowadziła w życie w 2017 roku nowelizacja ustawy o odpadach. Zgodnie z nowymi przepisami, Polska ma osiągnąć cel recyklingu 55% odpadów komunalnych do 2025 roku, a do 2030 roku ten cel ma wynosić już 65%. Ponadto, Polska ma również zobowiązania wobec Unii Europejskiej dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenia udziału energii odnawialnej w „miksie energetycznym”.

W Polsce coraz więcej firm i organizacji działa w kierunku wprowadzenia GOZ. Powstają innowacyjne projekty związane z recyklingiem, ponownym wykorzystaniem surowców i minimalizowaniem zużycia energii. Wprowadzane są także zmiany w procesach produkcyjnych i konsumpcyjnych, takie jak wprowadzenie biodegradowalnych opakowań czy promowanie idei “zero waste”.

Polska ma też swoje lokalne inicjatywy związane z GOZ, takie jak “Zero Waste Poland” czy “Warsaw Circular Hub”. Te projekty działają na rzecz propagowania idei GOZ w Polsce, edukacji w zakresie minimalizacji odpadów i wprowadzania praktycznych rozwiązań związanych z recyklingiem.

Mimo tego, że Polska wdraża koncepcję GOZ, to wciąż pozostaje sporo do zrobienia, aby osiągnąć cele związane z recyklingiem i ochroną środowiska. Istotnym wyzwaniem jest przede wszystkim edukacja społeczeństwa w zakresie minimalizacji odpadów i wprowadzania praktycznych rozwiązań związanych z GOZ. Ponadto, potrzebne są zmiany w procesach produkcyjnych, wprowadzenie innowacyjnych technologii i zachęty dla firm do działania na rzecz GOZ.

 

Czym jest gospodarka w obiegu zamkniętym

Gospodarka w obiegu zamkniętym to koncepcja ekonomiczna, która zakłada minimalizację odpadów poprzez maksymalne wykorzystanie zasobów w procesie produkcyjnym oraz recykling. W praktyce ten typ gospodarki opiera się na trzech zasadach:

  1. Redukowaniu odpadów poprzez minimalizację zużycia surowców i energii w procesie produkcyjnym,
  2. Ponownym wykorzystaniu produktów i materiałów po zakończeniu ich pierwotnego cyklu użytkowania
  3. Recykling odpadów, aby mogły one ponownie zostać wykorzystane jako surowce do produkcji.

 

Dlaczego gospodarka w obiegu zamkniętym jest tak ważna?

Po pierwsze, w dzisiejszych czasach konsumpcja i produkcja generują ogromne ilości odpadów, które często trafiają na wysypiska śmieci i powodują skażenie środowiska. Gospodarka w obiegu zamkniętym minimalizuje ilość odpadów poprzez maksymalne wykorzystanie zasobów i recykling

Po drugie, ten typ gospodarki pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych. Zamiast wydobywać nowe surowce, które często są ograniczone i kosztowne w pozyskaniu, poczynane są wszelkie starania aby wykorzystać już istniejące materiały i surowce.

Po trzecie, gospodarka w obiegu zamkniętym może mieć pozytywny wpływ na gospodarkę, tworząc nowe miejsca pracy i sprzyjając innowacjom technologicznym

Wreszcie, gospodarka w obiegu zamkniętym pozwala na zrównoważony rozwój gospodarczy, który jest oparty na ochronie środowiska i zapewnieniu odpowiedniego poziomu dobrobytu dla przyszłych pokoleń.

Komentarze