Dofinansowanie z ZUS 2022 na BHP

Dla kogo?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się płatnicy składek ZUS. Do konkursu może przystąpić płatnik składek, który spełnia łącznie następujące warunki:

Na co można otrzymać środki?

dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

Jakie środki i dla kogo?

Nabór wniosków będzie prowadzony od 6 czerwca 2022 r. do 8 lipca 2022 r.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 90 000 000,00 PLN.

Minimalna kwota dofinansowania, o którą może ubiegać się wnioskodawca, wynosi 10 000,00 PLN.

Wniosek nie spełniający kryterium minimalnej kwoty nie podlega rozpatrzeniu.

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 80% szacowanej wartości projektu, nie więcej jednak niż maksymalna kwota dofinansowania.

Maksymalne dopuszczalne kwoty dofinansowania projektu wynoszą:

1) dla działań inwestycyjnych – 299 000,00 zł,
2) dla działań inwestycyjno-doradczych – 300 000,00 zł, w tym:

− 299 000,00 zł na działania inwestycyjne
− 1 000,00 zł dla działań doradczych.

Dofinansowaniu podlegają wyłącznie działania inwestycyjne i doradcze wskazane w Katalogu działań.

Projekt musi obejmować działania inwestycyjne, a dodatkowo może uwzględniać działania doradcze.

Kwoty dofinansowania są kwotami brutto w PLN.

Planowany termin realizacji projektu, określony we wniosku, nie może być krótszy niż 3 miesiące i dłuższy niż 6 miesięcy.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 31 grudnia 2022 r.

Dofinansowanie na BHP 2022

Jak przebiega współpraca?

1. Zostaw kontakt do siebie w formularzu lub skontaktuj się z naszym doradcą.

2. Po maksymalnie 3 dniach roboczych kontaktujemy się z Tobą.

3. Jeśli na bazie uzyskanych od Ciebie informacji okazuje się, że firma wstępnie się kwalifikuje, to podpisujemy umowę na dalsze działania.

4. Na tym etapie uzupełniasz formularz zgłoszeniowy, a nasz specjalista ds. dotacji będzie do Twojej dyspozycji.

5. Nasz zespół zajmuje się napisaniem wniosku o dotację i zajmujemy się dalszą obsługą zlecenia, na bieżąco informując Cię o postępach.

6. Po 90 dniach otrzymujemy decyzję o przyznaniu dotacji. Jeżeli jest ona pozytywna i zostaje przez Ciebie zaakceptowana – pomagamy Ci uzupełnić dokumenty, niezbędne do uzyskania dotacji.

7. Na tym etapie jesteś już w posiadaniu pozyskanej dotacji. Teraz pozostaje tylko kwestia jej realizacji w określonym czasie, zgodnie ze złożonym wnioskiem, a następnie jej rozliczenie.

8. Teraz Twoja firma staje się jeszcze bardziej konkurencyjna, dzięki pozyskaniu dotacji i odpowiedniemu wykorzystaniu środków z UE. Dobra robota.

  Alicja Zygmunt

  17 283 10 49
  a.zygmunt@wektorwiedzy.pl

  Historie sukcesu naszych klientów

  Dzięki dotacji moja firma zyskała nowoczesny sprzęt pomiarowy oraz wdrożyła usługę innowacyjną w skali świata. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi firma może konkurować z firmami zagranicznymi, a wykorzystanie tego sprzętu pozwala znacznie przyśpieszyć czas realizacji zleceń co ma bezpośrednie przełożenie na obroty.

  Krzysztof Kowalski – Właściciel GEO-World

  Przy realizacji projektu korzystaliśmy z pomocy firmy Wektor Wiedzy, która przy ścisłej współpracy z nami, dawała na każdym jego etapie poczucie bezpieczeństwa i pełnego nadzoru nad jego przebiegiem. Tymi czynnikami bezpieczeństwa było pełne zaangażowanie i profesjonalizm tej firmy

  Lech Kwaśnik – Właściciel Coactum Sp. z o.o.

  Usługi dla Biznesu:

  IOB Wektor Wiedzy Wsparcie Innowacji | Lawendowa 1, 35-605 Rzeszów | Regulamin | Polityka Prywatności | RODO