Ekoinnowacyjność, czyli dotacje unijne skierowane ku ochronnie środowiska

Ekoinnowacyjność to słowo, które często pojawia się w instrukcjach pisania wniosków na przykład przy okazji wskaźników, czy opisu wpływu innowacji na środowisko. 

Odnosi się do procesu opracowywania i wdrażania nowych technologii, produktów, usług, procesów lub rozwiązań biznesowych, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. 

Jeśli sam w sobie produkt/ usługa nie przyczynia się do zrównoważonego rozwoju to proces jego powstawania, materiały z których powstaje powinny być ekologiczne. 

Ekoinnowacje mają na celu minimalizowanie wpływu działalności ludzkiej na środowisko, zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych, efektywne wykorzystywanie zasobów naturalnych i promowanie ogólnie pojętej zrównoważonej gospodarki.

 

Co wspiera ekoinnowacyjność w projektach unijnych? 

Obecnie w projektach spotkamy się z audytem efektywności energetycznej bądź audytem energetycznym, który pokazuje gdzie możemy uzyskać oszczędność energetyczną, ale i zastosować rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska. Kolejnym punktem są konkursy/ moduły konkursów dedykowane zielonym transformacją jak np. 

– konkurs Gospodarka w Obiegu Zamkniętym, gdzie można opracować model transformacji firmy właśnie z kierunku obiegu zamkniętego, a kolejno w II etapie wdrożyć go 

– moduł zazielenienie w konkursie Ścieżka Smart,

– konkurs kredyt ekologiczny, w którym realizujemy wcześniej wspomniany audyt efektywności energetycznej 

– punktowane kryteria konkursów wskazujące na zrównoważony rozwój i ekologię. 

 

Niektóre przykłady ekoinnowacji obejmują:

 

  1. Technologie odnawialnych źródeł energii, takie jak panele słoneczne i turbiny wiatrowe, które zmniejszają zależność od paliw kopalnych i zmniejszają emisję dwutlenku węgla.
  2. Efektywne technologie energetyczne i izolacje budynków, które pozwalają na oszczędność energii i zmniejszają zużycie.
  3. Elektryczne i hybrydowe pojazdy, które redukują emisję spalin i zanieczyszczeń powietrza.
  4. Innowacje w dziedzinie gospodarki odpadami, recyklingu i zrównoważonego projektowania produktów, które zmniejszają ilość odpadów i promują odzyskiwanie surowców.

 

  1. Rozwiązania w dziedzinie rolnictwa i produkcji żywności, które zmniejszają użycie pestycydów i nawozów, minimalizują marnotrawstwo żywności oraz promują praktyki zrównoważonego rolnictwa.
  2. Inteligentne systemy zarządzania zużyciem energii i zasobów, które pozwalają na lepszą kontrolę i optymalizację wykorzystywania zasobów.
  3. Użycie materiałów, do nowego produktu, które mogą się poddać procesowi recyklingu. 

Podsumowanie

Ekoinnowacje stanowią kluczowy element działań mających na celu przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, ochronę środowiska naturalnego i tworzenie bardziej zrównoważonych gospodarek. 

Wprowadzanie ekoinnowacji jest ważne zarówno dla ochrony środowiska, jak i dla rozwoju gospodarczego. Unia europejska zauważając problemy klimatyczne wręcz narzuca firmom działania ekoinnowacyjne. Dla firm są do doskonałe rozwiązania, wielokrotnie korzystniejsze, na które być może nie zdecydowaliby się gdyby nie środki unijne.

Zmień świat, zmieniając na początku swoją firmę!

Komentarze