Jak dobrze zaplanować podatki?

Prowadząc firmę trzeba mieć na uwadze optymalizację kosztów tak, aby zbilansować wydatki i przychody składające się na obrót. Przy tym należy pamiętać, że w wydatkach zawsze muszą być zawarte obciążenia wynikające z przepisów prawa. Podatki obejmują w zasadzie każdą dziedzinę życia i są nieodłącznym elementem każdej transakcji. Wobec czego przedsiębiorcy muszą mierzyć się z ich obliczaniem i odprowadzaniem. 

Jednak czy każdy oprowadza podatki w właściwy dla niego sposób? Czy wie z jakich ulg i zwolnień może korzystać?

Z naszego doświadczenia wynika, że nie.  Z pozoru kojarzy się to działanie z próbą obejścia prawa w celu uniknięcia płacenia podatków. To błędne przeświadczenie sprawia, że przedsiębiorcy nie interesują się tym tematem.  Tymczasem planowanie podatkowe i optymalizacja kosztów są działaniem w pełni legalnym. Dlaczego? 

Optymalizację podatkową należy podzielić na dwie metody:

  • optymalizację opartą na przepisach międzynarodowych 
  • optymalizację opartą o Ordynację podatkową. 

 

Pierwsza metoda dotyczy samej rejestracji działalności. W tym przypadku firma zostaje założona bądź przeniesiona w kraju, który stanowi tzw. raj podatkowy, co oznacza, że fiskus nakłada minimalne obciążenia bądź są one całkowicie nieobecne.  W ten sposób przedsiębiorstwo unika wysokich zobowiązań jeszcze przed chwilą ich powstania, co wpisuje się w strategię planowania podatkowego. W kwestii optymalizacji na gruncie prawa polskiego większość księgowych w sposób bezpieczny opłaca podatki i wybiera wersje korzystne dla przedsiębiorstwa. Wówczas należy zastanowić się, czy ta forma została wybrana dobrze.

Gdyż planowanie podatkowe dla nas to nie tylko księgowanie zdarzeń w poprawny sposób. To spojrzenie na firmę od strony:

  • formy prowadzonej działalności,
  • doradcy podatkowego, który może dobrać odpowiednią ulgę,
  • przepisów prawa,
  • dobrego przepływu finansowego, który umożliwi inwestycje.

 

Prawo- podatki- finanse – edukacja

To system czterech filarów na podstawie których powinno się opierać rzetelne planowanie podatkowe.  Należy zwrócić również uwagę co nie stanowi optymalizacji podatkowej. Należy unikać takich działań jak:

  • zatajanie dochodów (obojętnie czy całościowo czy w części);
  • uzyskiwanie dochodów z niezarejestrowanych działalności;
  • składanie fałszywych zeznań podatkowych;
  • dorabianie lub podrabianie dokumentów (czyli fałszowanie).

 

Wyżej wymienione działania stanowią już naruszenie przepisów, gdyż stanowią uchylanie się od opodatkowania i są to czyny karalne. W związku z tym należy w pełni się ich wystrzegać przy procesie planowania podatkowego, gdyż mogą doprowadzić do wysokich kar i w konsekwencji nawet do upadku przedsiębiorstwa. 

Podsumowując, planowanie podatkowe należy utożsamiać z działaniami, które mogą firmie opłacić optymalne podatki zgodnie z przepisami prawa.

Aby takie planowanie było skuteczne należy przeprowadzić dokładną analizę potrzeb i możliwości. Każdy przypadek jest tutaj indywidualny i tak też powinien być rozpatrywany. W związku z tym, aby móc uzyskać więcej informacji na temat przeprowadzania procesu optymalizacji podatkowej, zachęcamy do kontaktu. 

Komentarze