Projekty B+R, czym są?

Projekty B+R są zasadniczym elementem innowacji oraz kluczowym czynnikiem wzrostu wydajności i tworzenia nowych miejsc pracy. Jest to proces projektowania, testowania, udoskonalania i przeprojektowywania nowych produktów lub usług w celu zwiększenia ich wartości, jakości lub niezawodności. Cele badań i rozwoju można podzielić na trzy podstawowe kategorie: poprawa efektywności istniejących procesów, wzmocnienie tworzenia nowych produktów w firmie oraz wspieranie nowych możliwości biznesowych. Każdy z celów wspiera się wzajemnie, aby mieć pozytywny wpływ na firmę jako całość.

 

Projekty badawczo-rozwojowe finansowane przez UE

W dzisiejszym klimacie biznesowym firmy szukają sposobów na zwiększenie swojej konkurencyjności i innowacyjności. Dlatego też w tym celu wiele przedsiębiorstw zwraca się ku działalności badawczo-rozwojowej (B+R) jako ważnemu sposobowi zwiększania swojej innowacyjności. Znaczna liczba przedsiębiorstw prowadzi działalność badawczo-rozwojową w ramach swojej strategii biznesowej. A ponieważ tak wiele firm prowadzi działalność badawczo-rozwojową, fundusze unijne są doskonałym źródłem dla organizacji pragnących rozwijać nowe produkty lub usługi. Dotacje rozwojowe znane są jako dotacje na “badania i innowacje” i są dostępne z wielu źródeł UE.

Dodatkowo prace B+R zaczynają być nierozłącznym elementem pozyskiwania dotacji Unijnych. Jeśli firma wprowadza innowację produktową, czy procesową powinno to być poprzedzone właśnie pracami B+R. 

Czy można je sfinansować te prace?

To zależy. Niektóre konkursy unijne pozwalają finansować prace, które realizowane są z jednostkami badawczo- rozwojowymi. Niektóre natomiast wymagają tego, aby firma już posiadała samodzielnie przeprowadzone bądź zakupione prace. 

 

Zalety projektów badawczo-rozwojowych finansowanych przez UE

Korzyści płynące z uczestnictwa w projekcie badawczo-rozwojowym finansowanym przez UE są liczne. Przystąpienie do projektu europejskiego:

  • pozwoli Ci poszerzyć swoją sieć badawczą, co ułatwi Twojej firmie pozyskanie nowych klientów i partnerów;
  • może również prowadzić do zacieśnienia współpracy, a nawet do zintegrowania z innymi partnerami z UE;
  • pomoże Ci również w opracowaniu nowych produktów, usług i procesów, dając Ci przewagę nad konkurencją;
  • mogą pomóc Ci stać się bardziej innowacyjnym w swojej dziedzinie. Może to pomóc w rozwoju branży, stworzeniu nowych miejsc pracy i uzyskaniu lepszej reputacji w branży.

Ponadto, jeśli Twoja firma ma siedzibę w jednym z państw członkowskich UE, możesz ubiegać się o finansowanie unijne dla projektów badawczo-rozwojowych zarządzanych przez Twoje władze krajowe.

 

Wady projektów badawczo-rozwojowych finansowanych ze środków UE

Jak w przypadku każdego przedsięwzięcia biznesowego, istnieją również pewne minusy przystąpienia do projektu badawczo-rozwojowego finansowanego przez UE. Po pierwsze, być może na jakikolwiek  zwrot z inwestycji należy poczekać do 2 lat. Wynika to z faktu, że fundusze UE na projekty badawczo-rozwojowe nie są przyznawane od razu. Po drugie, być może trzeba będzie podzielić się wynikami swoich badań z innymi partnerami w projekcie i poczekać na ich zatwierdzenie przez UE, zanim będzie można je wykorzystać w swojej działalności. W niektórych przypadkach może być nawet wymagane opublikowanie wyników badań, co może nie być idealnym rozwiązaniem, jeśli chcemy zachować je w tajemnicy handlowej.

 

Unijne dotacje dla firm – Jak ubiegać się o unijny projekt badawczo-rozwojowy?

Jeśli Twoja firma jest zainteresowana przystąpieniem do projektu badawczo-rozwojowego finansowanego przez konkursy UE lub ubieganiem się o niego, musisz wykonać kilka kroków:

  • wybierz właściwy program;
  • stwórz biznesplan;
  • znajdź odpowiednich partnerów.

 

Ważne jest stworzenie solidnego biznesplanu, znalezienie odpowiednich partnerów i napisanie przekonującego wniosku.

Pamiętając o tych wskazówkach oraz starając się o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych ze środków UE, będziesz na dobrej drodze do sukcesu.

Pozyskiwanie dotacji na projekty badawczo-rozwojowe (B+R) jest naszym „konikiem”. Specjalizujemy się w tej dziedzinie. Jeśli posiadasz dla swojej firmy pomysł na rozwój swojego produktu czy usługi oraz chcesz pozyskać na to środki przystępując do konkursów unijnych, skontaktuj się z Naszym Doradcą za pośrednictwem formularza znajdującego się ma naszej podstronie dotacje na projekty badawczo rozwojowe.

Komentarze