Robotyzacja i automatyzacja pracy w produkcji – redukcja zatrudnienia, a może powstawanie nowych zawodów i stanowisk pracy?

Jak wiadomo w dzisiejszych czasach wiele firm produkcyjnych posiada ogromne zasoby zautomatyzowanych maszyn czy też robotów, które pozwalają pracować o wiele sprawniej oraz efektywniej, dzięki czemu jest małe zapotrzebowanie na lokowanie stanowisk pracy. Wiadomo, że człowiek jest niezastąpiony, ale czy z biegiem lat, nowa technologia nie doprowadzi produkcji do rezygnacji zatrudniania pracowników? Czy używanie maszyn i robotów nie będzie wymagało już ingerencji człowieka? A może jednak wprowadzenie takich technologii pozwoli na powstawanie nowych zawodów oraz stanowisk pracy?

Z pewnością nowe technologie zmieniają sposób, w jaki pracujemy i jak działają firmy. Jeśli chodzi o miejsca pracy, oznacza to, że robotyka i automatyzacja mogą wkrótce przejąć niektóre zadania zarezerwowane kiedyś dla ludzi.

 

Jak robotyzacja i automatyzacja mogą zmienić rynek pracy?

Roboty i maszyny, które widzimy dzisiaj, mogą zrobić więcej niż tylko wykonywać proste, powtarzalne zadania. Zaawansowane technologie mogą być użytkowane w ekstremalnych warunkach, takich jak przestrzeń kosmiczna, i wykonywać szeroki zakres zadań.

Zapewne w przyszłości robotyzacja i automatyzacja mogą dojść do takiego stopnia, że przejmą proste i powtarzalne zadania, bez wkładu fizycznego człowieka. Dla przykładu firmy takie jak Amazon i UPS używają już teraz robotów do dostarczania paczek, a także testują roboty, które mają zastąpić kierowców. Czy może to być w takim razie obawa przed redukcją zatrudnienia? 

 

Przyszłość robotyzacji i automatyzacji w branżach produkcyjnych

Perspektywa wprowadzenia nowych technologii może być napędzana przez kilka kluczowych czynników, mianowicie:

  • Technologię: Technologia, która napędza robotykę i automatykę, rozwija się w szybkim tempie. Niektórzy eksperci przewidują, że czeka nas “trzecia rewolucja przemysłowa”, a robotyka odegra w niej kluczową rolę.
  • Popyt: Wraz ze starzeniem się społeczeństwa, zapotrzebowanie na wprowadzenie robotyzacji oraz automatyzacji może być coraz większe. Z biegiem lat maleje przyrost naturalny który będzie powodował większe zapotrzebowanie na wykorzystanie robotów oraz maszyn w branżach produkcyjnych.
  • Innowacyjność: Robotyka i automatyzacja pracy są wysoce innowacyjnymi branżami. Wraz z postępującą innowacją pojawi się coraz więcej nowych produktów i zastosowań wspomnianych technologii.
  • Siły konkurencyjne: W przyszłości organizacje będą nadal inwestować w robotykę i inne formy automatyzacji, ponieważ pozwala im to być bardziej wydajnymi i efektywnymi.

 

Wprowadzenie nowych technologii a redukcja etatów, czy też nowe miejsca pracy?

Związek pomiędzy robotyką a miejscami pracy jest skomplikowany. Podczas gdy prawdą jest, że niektóre zawody – jak te w produkcji – są coraz częściej wykonywane przez maszyny, robotyka w dłuższej perspektywie może stworzyć inne miejsca pracy. Na przykład, gdy roboty przejmą pewne zadania, pojawi się większe zapotrzebowanie na inżynierów, którzy będą je tworzyć i utrzymywać, a także większe zapotrzebowanie na osoby tworzące oprogramowania i usługi dla robotów. Ogólnie rzecz biorąc, możemy oczekiwać, że automatyzacja zmieni rodzaje wykonywanych przez nas prac i sposób ich geograficznego rozmieszczenia. Możemy również oczekiwać, że automatyzacja przyczyni się do zwiększenia produktywności i wzrostu gospodarczego, co spowoduje powstanie większej liczby nowych miejsc pracy.

 

Wnioski

Robotyzacja i automatyzacja z pewnością zmieniają rynek pracy, jaki znamy. Podczas gdy niektórzy eksperci przewidują, że roboty wyeliminują wiele miejsc pracy, inni twierdzą, że przyszłość robotyki i automatyzacji w dłuższej perspektywie stworzy nowe miejsca pracy. Być może w przyszłości większe przedsiębiorstwa będą wykorzystywać roboty i maszyny do uzupełniania niektórych stanowisk pracy. Nowe technologie mogą umożliwić firmom podejmowanie racjonalistycznych decyzji, zwiększyć popyt na klientów czy też zmniejszyć koszty.

Wiemy już, czym są nowe technologie i jak zmienia się nasz świat. Przyszłość jest na pewno wielką niewiadomą dla branży produkcyjnej. 

Będąc instytucją świadczącą usługi doradcze dla przedsiębiorstw, zwracamy szczególną uwagę na taki rodzaj tematyki. Optymalizacja procesów produkcyjnych jest nam szczególnie bliska, dlatego zapraszamy również do zapoznania się z artykułem „Automatyzacja a robotyzacja  – gdzie postaraliśmy się nawiązać do różnic między tymi dwoma technologiami. 

 

Komentarze