Kredyt na innowacje technologiczne w 2023 roku.

Jedną z możliwych dotacji na rozwój firmy w 2023 roku jest uzyskanie kredytu, będącego dotacją przeznaczoną na rozwój przedsiębiorstwa, zwłaszcza we wprowadzaniu innowacyjnych produktów lub usług na rynek. Głównym przeznaczeniem programu jest uzyskanie dotacji, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytu technologicznego, który wykorzystany zostanie na: wdrożenia innowacji technologicznej będących wynikiem prac B+R lub wdrożenie wyników B+R: prawo własności przemysłowej, wyniki prac rozwojowych, wyniki badań przemysłowych, nieopatentowana wiedza techniczna. Innowacje […]

Bezzwrotne dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców

Bezzwrotne dotacje dla mikro, małych firm i przedsiębiorców ze środków UE pomogą Ci w rozwinięciu przedsiębiorstwa. Początkiem roku dla przedsiębiorców zostały przedstawione możliwości otrzymania finansowego wsparcia. Programy dofinansowania dotyczą wielorakich sektorów, w wyniku czego cel, adresaci oraz możliwe kwoty uzależnione są od struktury danej formy wsparcia. Sprawdź co zrobić, by uzyskać bezzwrotną dotację. Bezzwrotne dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców 2023 Środki unijne są po to, byś rozwijał swoją firmę. Można je pozyskać w programach krajowych […]

Dotacje UE dla firm na zakup oprogramowania

Sieć Otwartych Innowacji (SOI) to projekt przeznaczony przede wszystkim dla firm chcących skorzystać z patentów, wzorów użytkowych, czy praw autorskich do oprogramowania z powodzeniem wprowadzonych w innych przedsiębiorstwach. Sieć Otwartych Innowacji ma sprzyjać dzieleniu się wiedzą, dzięki której Twoja firma znacznie zwiększy swoją konkurencyjność.   Dotacje UE na Zakup Oprogramowania, Patentu, Wzoru Użytkowego Jeżeli więc skuteczna innowacja innej firmy z branży lub spoza niej mogłaby przyczynić się do rozwoju Twojej firmy, to jest to projekt właśnie […]

Dotacje na rozwój działalności 

Pandemia koronawirusa mocno nadwyrężyła Twój budżet i nie możesz spełnić marzenia o własnym biznesie? Masz swój biznes, ale potrzebujesz doposażenia stanowiska pracy, a może dodatkowych rąk do pracy? Brak wystarczających funduszy nie może być przeszkodą w rozwoju. Dotacje na utworzenie i rozwój działalności dla wielu są jedyną szansą na założenie przedsiębiorstwa. Dlaczego więc z nich nie skorzystać? Pozyskiwanie dotacji dla firm Chcesz umówić rozmowę ws. dotacji dla Twojej firmy? Jeśli nie jesteś zatrudniony i masz problemy ze znalezieniem pracy, warto […]

Jak otrzymać dofinansowanie na wyposażenie stanowiska pracy?

Dofinansowanie na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy stanowi pomoc finansową udzielaną przez Urzędy Pracy. Polega na zwrocie środków, które poniesie przedsiębiorca na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych niezbędnych do stworzenia stanowiska pracy. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy wiąże się z zatrudnieniem na doposażonym stanowisku osoby zarejestrowanej jako osoba bezrobotna, bądź poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu.   Chcesz umówić rozmowę ws. dotacji dla Twojej firmy?   Kto może […]