Co zrobić aby produkt wyróżniał się na rynku?

Realia przemysłowe

Współczesny rynek opiera się na ostrej konkurencji. Z racji tego, że przedsiębiorców, dzięki zasadom wolnego obrotu, jest coraz więcej, konieczne jest aby oferowane przez nich produkty i usługi były nie tylko najwyższej jakości.  Wymagane jest od nich coś więcej, coś co sprawi, że w oczach klienta będą wyjątkowe i wywołają u nich wrażenie. Potrzebujemy pokazać, że to właśnie na ich zakup, bądź skorzystanie z usług należy się zdecydować. 

Najlepiej ten proces zobaczyć wśród firm produkcyjnych, gdzie mamy wizerunek konkretnego produktu. 

Prace B+R

Prace badawczo- rozwojowe oczywiście są możliwością do rozwoju i ulepszania cech i funkcjonalności obecnego produktu/ usługi bądź stworzenie czegoś nowego.  O pracach B+R wiele pisaliśmy już w artykule “Czym są projekty badawczo-rozwojowe dlatego też dziś mocniej chcemy się zająć wzornictwem przemysłowym. 

 

Wzornictwo przemysłowe

Wzornictwo odnosi się do wytwarzania określonych przedmiotów zgodnie z aktualnymi potrzebami rynku, zawierając nowoczesne i innowacyjne elementy, bądź rozwiązania technologiczne. Jednocześnie produkty, które opierają się na tym wzorze powinny spełniać wymogi funkcjonalności, być ergonomiczne i posiadać walory estetyczne zgodne z aktualnymi trendami. 

Myśląc czym jest wzornictwo przemysłowe, możemy wyróżnić kilka ważnych aspektów:

  • redesign znaku, czy stworzenie księgi znaku,
  • stworzenie nazwy i wizerunku firmy/ marki tak, aby była rozpoznawalna,
  • stworzenie wzorów materiałów handlowo- komunikacyjnych spójnych z marką,
  • zaprojektowanie usługi/ produktu pod względem cech i funkcjonalności,
  • zaprojektowanie opakowania i miejsca w sklepie stacjonarnym czy internetowym,
  • zaprojektowanie komunikacji klienta z marką,
  • zaprojektowanie kontaktu handlowego z klientem także poprzez zaprojektowanie strony, czy sklepu internetowego.

 

Sztuką jest, aby dany wzór przemysłowy już na etapie projektu zakładał spełnienie wymogów, który kreuje runek/ odbiorcy. 

Dzięki temu jest możliwe stworzenie takiego produktu, który z miejsca wejdzie na rynek i przetrze szlak dla masowej produkcji, dzięki wpasowaniu się w założoną niszę. Kluczem więc przy stosowaniu wzornictwa przemysłowego jest więc również innowacja i nieszablonowe myślenie, które pozwoli naszemu przedsiębiorstwu wykazać się na tle konkurencji i wprowadzić do obrotu towar, który będzie spełniał ogólne wymagania konsumentów, stanowiąc wzór do jego naśladowania, z czym wiążą się określone korzyści patentowe i majątkowe. Przy tym daje bardzo duże pole do popisu, gdyż nieustanny rozwój technologiczny i bardzo szybkie „starzenie się” rozwiązań, które jeszcze niedawno zdawały się być rewolucyjne, stwarza dużą lukę na rynku, którą w kreatywny sposób można wypełnić.

Biorąc pod uwagę zyski z zaangażowania się w działalność B+R i wzornictwo przemysłowe, warte jest podjęcie inwestycji pod tym kątem. Korzyści są znaczące i mogą poważnie przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstwa i otworzyć firmę na nowe horyzonty, co wiąże się oczywiście z pozyskaniem nowej grupy klientów. 

Komentarze