Blog

Sukcesja w przedsiębiorstwie

W dzisiejszym, niezwykle szybko funkcjonującym świecie planowanie przyszłości, nie tylko tej najbliższej lecz również w perspektywie długoterminowej stanowi element naszego codziennego życia. Jest to tym ważniejsze, gdy przyjrzymy się temu, co tworzy dzisiejszy rynek dóbr, czyli firmom. W tym wypadku zarządzanie w sposób efektywny całym podmiotem jest kluczem do sprawnego i konkurencyjnego działania w zmiennych warunkach gospodarczych, jakie obecnie panują na całym świecie.  Jednocześnie ważnym jest, aby prowadzona działalność była gotowa na wszelkie zachwiania i zmiany, także […]

Bezzwrotne dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców

Bezzwrotne dotacje dla mikro, małych firm i przedsiębiorców ze środków UE pomogą Ci w rozwinięciu przedsiębiorstwa. Początkiem roku dla przedsiębiorców zostały przedstawione możliwości otrzymania finansowego wsparcia. Programy dofinansowania dotyczą wielorakich sektorów, w wyniku czego cel, adresaci oraz możliwe kwoty uzależnione są od struktury danej formy wsparcia. Sprawdź co zrobić, by uzyskać bezzwrotną dotację. Bezzwrotne dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców 2023 Środki unijne są po to, byś rozwijał swoją firmę. Można je pozyskać w programach krajowych […]

Czy znasz insighty swoich produktów/ usług?

Szukasz sposobu na ulepszenie biznesu? Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czego naprawdę chcą klienci? Zrozumienie insightu konsumenckiego jest kluczem do znalezienia odpowiedzi na te i inne pytania. Wgląd w konsumentów to potężne narzędzie, które może pomóc Ci w głębszym zrozumieniu potrzeb, pragnień i motywacji klientów. Dostarcza cennych danych, które mogą być wykorzystane do tworzenia wszelkich informacji, od projektu produktu po strategię marketingową. Rozumiejąc insight konsumencki, można podejmować bardziej świadome decyzje i lepiej obsługiwać klientów. Można również […]

Myślisz o produkcie czy relacji z klientem? Czyli kilka ważnych zasad dotyczących marketingu 4.0

Marketing 4.0 to ewolucja marketingu w erze cyfrowej. Uwzględnia ona nowe technologie, sposoby interakcji z klientami i sposoby zbierania insightów, które są dziś dostępne dla marketerów. Jest to podejście skoncentrowane na relacjach z klientami i ich zaangażowaniu, a także na zrozumieniu potrzeb klientów i tworzeniu odpowiednich i spersonalizowanych treści. Marketing 4.0 uwzględnia również najnowsze technologie marketingowe i to, jak można je wykorzystać do tworzenia lepszych doświadczeń klientów. Marketing 4.0 to dynamiczny sposób myślenia o marketingu, który musi być aktualizowany […]

Czy w Twojej firmie potrzebny jest Brand Manager? Czyli jak ważna jest marka

Brand Manager to kluczowa rola w każdym odnoszącym sukcesy biznesie, odpowiedzialna za nadzorowanie i rozwój marki lub produktu. Menedżer marki odpowiedzialny jest za zrozumienie rynku produktu lub marki i tworzenie strategii mających na celu zwiększenie jego świadomości i sprzedaży. Do pozostałych obowiązków takiej osoby należy prowadzenie badania rynku, tworzenie kampanii i współpracowanie z różnymi wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami, aby zapewnić sukces produktu lub marki na rynku. Czy zatem Twoja firma potrzebuje Brand Managera? Jeśli […]

Pracujesz efektywnie czy efektownie? Kilka słów o produktywności w pracy

Terminy “produktywny” i “wydajny” są często używane zamiennie w miejscu pracy, ale w rzeczywistości odnoszą się do dwóch różnych koncepcji. Zrozumienie różnicy między pracą wydajną a efektywną jest istotne zarówno dla pracodawców, jak i pracowników, ponieważ może prowadzić do zwiększenia produktywności, poprawy wydajności i lepszych wyników. Praca produktywna odnosi się do działań, które prowadzą do wymiernych rezultatów, natomiast praca wydajna wiąże się z usprawnieniem procesów i optymalizacją zasobów. Znajomość rozróżnienia pomiędzy tymi dwoma pojęciami […]

Co zrobić aby Twoj produkt wyróżniał się spośród innych?

Wraz z rosnącą konkurencją w branży produkcyjnej i wymaganiami klientów dotyczącymi wyższej jakości i wartości, ważne jest, aby firma mogła wyprzedzić konkurencję. Istnieje kilka prostych kroków, które można podjąć, aby zapewnić, że produkt będzie się wyróżniał na tle innych – od optymalizacji procesów produkcyjnych do inwestowania we właściwą technologię, Dzięki odpowiednim strategiom można stworzyć produkt, któremu klienci będą mogli zwiększyć sprzedaż i zyski.   Optymalizacja procesów produkcyjnych Jednym z najskuteczniejszych sposobów na wyróżnienie […]

Ulga IP Box

Ulga IP Box jest ważnym narzędziem dla twórców zaangażowanych w działalność badawczo- rozwojową. Jest to rodzaj ulgi podatkowej mającej na celu zachęcenie i nagrodzenie inwestycji w innowacje i kreatywność. Może być wykorzystana do zmniejszenia kwoty podatku od osób prawnych należnego od zysków pochodzących z kwalifikujących się aktywów własności intelektualnej (IP). Może to być korzystna opcja dla twórców, którzy szukają sposobu na uzyskanie jak największych korzyści ze swoich działań badawczo- rozwojowych. Ulga IP Box może […]

Dlaczego gospodarka o obiegu zamkniętym jest niezbędna w firmie?

Gospodarka o obiegu zamkniętym, znana również jako gospodarka cyrkularna, to system, który ma na celu wyeliminowanie odpadów i zanieczyszczeń poprzez efektywne wykorzystanie zasobów. Zachęca ona producentów, dostawców i konsumentów do myślenia o produktach w inny sposób. Zamiast postrzegać wyrzucane towary jako odpady, należy je postrzegać jako surowce przeznaczone do nowych produktów. Należy położyć nacisk na tworzenie nowych produktów ze starych i ponowne wykorzystywanie komponentów zamiast ich wyrzucania. Gospodarka o obiegu zamkniętym pozwala firmom i organizacjom robić właśnie […]

Czym jest poziom gotowości technologicznej i co oznacza dla firmy produkcyjnej?

Poziom gotowości technologicznej (TRL) jest miarą stosowaną przez producentów do oceny dojrzałości nowych technologii i możliwości ich zastosowania, wdrażając tym samym proces zarządzania firmą produkcyjną. Ramy TRL pomagają firmom zrozumieć, jak bardzo są gotowe do przyjęcia nowej technologii, dzięki czemu wiedzą, kiedy jej wdrożenie ma sens, a kiedy nie jest jeszcze na to czas. Przyjęcie nowej technologii w produkcji jest ważnym źródłem przewagi konkurencyjnej, ale tylko wtedy, gdy jest ona wdrażana we właściwym czasie i z należytym […]