Dotacje z programu Re_open

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej pociągnęło za sobą szereg gospodarczych następstw. Jest to szczególnie widoczne w sferze handlowej. Utrudniony został import i eksport towarów, co przy dużym udziale rynku brytyjskiego w obrocie gospodarczym wpłynęło na sytuację przedsiębiorstw z całej UE. Z tego powodu został uruchomiony program Re_Open UK.

Program Re_Open UK jest skierowany dla przedsiębiorstw, które odczuły negatywne skutki wyjścia Zjednoczonego Królestwa ze struktur Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę, że przed Brexitem Wielka Brytania była w momencie swojego wyjścia 3 partnerem w eksporcie dla Polskich przedsiębiorców, efekty są mocno odczuwalne dla firm z rodzimego rynku. Główny Urząd Statystyczny wskazał, że obroty handlowe za rok 2020 spadły o 5% w stosunku do roku poprzedniego. Jest to znaczny spadek, niejednokrotnie stanowiący o być albo nie być firmy, gdyż przedstawiony jest w ujęciu ogólnym. Z tego względu wsparcie sektorów, które najbardziej ucierpiały w wyniku utraty możliwości odbywania swobodnej wymiany handlowej jest niezwykle istotną kwestią.

Przedsiębiorcy od momentu brexitu muszą mierzyć się z następującymi obostrzeniami:

  • powrotem do kontroli celnych, które wpływają również na czas realizacji kontraktów;
  • konieczność sporządzania dodatkowych dokumentacji przewozowych a także deklaracji pochodzenia towarów;
  • wzrost kosztów obsługi administracyjnej ruchu towarowego.

 

Ponieważ przedsiębiorstwa znalazły się w nowej sytuacji, w które wiele z nich nie było przygotowane na nagłe odcięcie się od partnerów z Wielkiej Brytanii, wiele z nich utraciło płynność finansową.

Aby móc uczestniczyć w programie, przedsiębiorstwo musi być zarejestrowane na terenie Polski. Głównym celem wsparcia, udzielanego w formie bezzwrotnej dotacji, jest łagodzenie negatywnych skutków brexitu, w szczególności takich, które ujawniły się po zakończeniu okresu przejściowego. Rezerwa środków przeznaczonych na ten cel w 70% kierowana jest do MŚP. Działania, które są realizowane w ramach projektu to wsparcie przedsiębiorstw prywatnych oraz publicznych, a także przedsiębiorstw zależnych od działalności połowowej na wodach Zjednoczonego Królestwa.

Typy projektów, jakie są możliwe do wnioskowania na warunkach konkursowych to: Nowe kierunki eksportu; Re_start inwestycyjny; Akcja adaptacja do zmian; Brexit bez straty.

Dużą zaletą programu jest fakt, iż MŚP są całkowicie wyłączeni z konieczności wnoszenia wkładu własnego, co wpływa na atrakcyjność całego przedsięwzięcia. Nie są także wyznaczone minimalne i maksymalne wartości realizowanego projektu, więc wsparcie może otrzymać każdy i w wymiarze adekwatnym do skutków, jakie jego działalność odczuła jako efekt brexitu. Najważniejszym jest wykazać bezpośredni i wyłączny związek z brexitem tych skutków, przedstawiając je jako uzasadnienie projektu, jako mierzalne i zdiagnozowane, potwierdzone dokumentacją dowodową.

Podsumowując, program Re_open UK stanowi doskonałą okazję do uzyskania wsparcia, jeśli nasze przedsiębiorstwo brało udział w handlu z podmiotami na terenie Wielkiej Brytanii i przez fakt przeprowadzenia brexitu odniosła udokumentowane straty. Z tego powodu warto będąc przedsiębiorcą zainteresować się udziałem w tym programie. Obecny nabór trwa do 27 marca.

Komentarze