Jak otrzymać dofinansowanie na wyposażenie stanowiska pracy?

Dofinansowanie na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy stanowi pomoc finansową udzielaną przez Urzędy Pracy. Polega na zwrocie środków, które poniesie przedsiębiorca na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych niezbędnych do stworzenia stanowiska pracy. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy wiąże się z zatrudnieniem na doposażonym stanowisku osoby zarejestrowanej jako osoba bezrobotna, bądź poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu.

 

Chcesz umówić rozmowę ws. dotacji dla Twojej firmy?
 

Kto może starać się o dofinansowanie na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy?

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i planujesz zatrudnienie osoby bezrobotnej możesz ubiegać się o zwrot kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
Bezzwrotne środki na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy mogą być realizowane w ramach Funduszu Pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP), Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz Funduszu Pracy.

Jaka jest wysokość refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy?

Urząd Pracy zwrócić Ci koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w wysokości określonej w umowie, ale nieprzekraczającej 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Wysokość refundacji określona jest indywidualnie przez właściwy ze względu na siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności Urząd Pracy.

Jak uzyskać zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy ?

Jeśli chcesz otrzymać refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, a zasady oraz cały proces są dla Ciebie zbyt skomplikowane, zgłoś się do nas.

Chcesz umówić rozmowę ws. dotacji dla Twojej firmy?
 

Pomożemy Ci w uzyskaniu refundacji doposażenia stanowiska pracy. Ponadto możesz liczyć na informacje od nas dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania. Kiedy w Twoim mieście rusza nabór o dofinansowanie z wyżej wymienionych źródeł, informujemy o tym i pomagamy osobie zainteresowanej uzupełnić wniosek.

 

 

 

Komentarze

Umów rozmowę telefoniczną

Pozostaw swoje dane kontaktowe, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą i przedstawi Ci możliwości dotacji na rozwój Twojej firmy.

    Please prove you are human by selecting the cup.

    Nie, dziękuję. Zamknij to okno.
    Twoje dane są w 100% bezpieczne, możesz być spokojna/y!
    Powered by