Zakup maszyn a zakup technologii 5 różnic przy dotacjach unijnych

Kiedy twoja firma planuje przeprowadzić inwestycje, które są wspierane przez fundusze unijne, istotne jest zrozumienie, jak te środki mogą być wykorzystane. Wielu przedsiębiorców często zastanawia się, czy lepiej zainwestować w nową maszynę czy w technologię. Aby dokonać właściwego wyboru, warto zrozumieć, jak różnią się od siebie te dwie ścieżki inwestycyjne.

1. Maszyny a technologia: 

Zakup maszyn często jest bardziej konkretnym i łatwo zauważalnym działaniem. 

Jest to po prostu zakup środków trwałych i wdrożenie ich w swojej firmy.

Oczywiście łączy się  wyborem dostawcy, określeniem warunków umowy, jednak proces ten jest prostszy niż zakup technologii.

Za „nową” technologię uznaje taką technologię, która spełnia łącznie poniższe warunki: 

  1. a) nie była dotychczas stosowana przez wnioskodawcę, 
  2. b) została opracowana przez wnioskodawcę albo została nabyta lub będzie nabyta w ramach projektu bądź komercyjnie,
  3. c) nie jest kopią lub powieleniem innej, już istniejącej technologii. 

W przypadku istnienia rozwiązań alternatywnych, technologia musi zawierać co najmniej udoskonalenia wybranych cech lub charakterystyk w stosunku do tych rozwiązań (np. szybkości, wydajności). 

Korzyścią wynikającą z wdrożenia technologii nie może być jedynie poprawa efektywności kosztowej produkcji, bez udoskonalenia innych cech, takich jak np. szybkość, wydajność.

Planowana do wdrożenia nowa technologia może być złożeniem (połączeniem) kilku nowych technologii (np. kilku patentów), a połączenie to wynika z konieczności realizacji spójnej inwestycji technologicznej tj. rezultat projektu, czy produkt.

Zakup technologii jest zatem czymś o wiele szerszym niż zakup nowej maszyny. 

 

2. Okres amortyzacji: 

Maszyny zazwyczaj mają dłuższy okres amortyzacji w porównaniu do technologii. Oznacza to, że koszty związane z inwestycją są rozłożone na dłuższy okres. Technologie, zwłaszcza te cyfrowe, mają krótszy cykl życia i mogą wymagać częstych aktualizacji lub zastąpienia, co wpływa na sposób, w jaki dotacje unijne są przyznawane i rozliczane.

3. Zmienność technologii: 

Zakup maszyn jest często bardziej przewidywalny. Maszyny mają jasno zdefiniowane specyfikacje i są mniej podatne na przestarzałość w porównaniu do technologii. Technologia zmienia się bardzo szybko, a co za tym idzie, ryzyko inwestycji w technologię, która może szybko stać się przestarzała, jest wyższe. Dotacje unijne są często dostosowane do tych ryzyk i mogą oferować różne formy wsparcia w zależności od rodzaju inwestycji.

4. Wpływ na pracę: 

Zakup nowej maszyny zazwyczaj zwiększa wydajność produkcji, ale może wymagać dodatkowych szkoleń dla pracowników. Zakup technologii może natomiast wpłynąć na całą organizację, zmieniając sposób pracy, komunikacji czy zarządzania. Dotacje unijne mogą obejmować koszty szkolenia pracowników związane z obiema formami inwestycji, ale mogą mieć różne kryteria co do tego, jak te szkolenia powinny być przeprowadzane i jak mogą wpłynąć na zdolność firmy do otrzymania dotacji.

5. Wskaźniki efektywności: 

Ostatnią różnicą są wskaźniki efektywności, które są używane do oceny skuteczności inwestycji. W przypadku maszyn mogą to być wskaźniki takie jak ilość wyprodukowanych jednostek na godzinę lub redukcja kosztów produkcji. W przypadku technologii wskaźniki mogą obejmować poprawę efektywności procesów, zwiększenie satysfakcji klienta czy redukcję błędów. Różne programy dotacyjne mogą preferować różne wskaźniki efektywności, a to z kolei może wpłynąć na decyzję o zakupie maszyn czy technologii.

Wybór między zakupem maszyn a technologii zależy od wielu czynników, w tym od specyfiki firmy, jej potrzeb oraz od planów rozwoju. Ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z warunkami dotacji unijnych i zrozumieć, jak mogą one wpłynąć na twoje inwestycje, aby móc podjąć najbardziej korzystną decyzję.

Komentarze