fbpx

DOTACJE
NA AUTOMATYZACJĘ
I ROBOTYZACJĘ W MŚP

Wsparcie jest przeznaczone na przeprowadzenie procesu transformacji przedsiębiorstwa w kierunku Przemysłu 4.0. Wsparciem zostaną objęte kompleksowe projekty MŚP na rzecz automatyzacji i robotyzacji procesów.

CEL dotacji na automatyzację i robotyzację w mśp::

Program dla firm, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej, tj. województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego lub mazowieckiego z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego (m.st. Warszawa oraz powiaty: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński).

Terminy naborów: 2.08.2023 r.-08.09.2024r.

Dofinansowanie: w zależności od części projektu:

Pomoc de minimis – 85% Pomoc regionalna- mikro i małe firmy 70%, średnie 60%. Konkurs NIE dotyczy firm dużych.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych 200 000,00 zł Maksymalna wartość dofinansowania 3 000 000,00 zł (do tego dodajemy wkład własny w zależności od rodzaju firmy).

Składowe projektu:

  1. Przeprowadzenie audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa, tj. wskazanie procesów produkcyjnych, usługowych lub biznesowych, które mogą podlegać automatyzacji/robotyzacji, oraz opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0  (mapa drogowa), tj. strategii wdrożenia procesu automatyzacji/robotyzacji i rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o te procesy. 

 

Przeprowadzenie audytu technologicznego i opracowanie mapy drogowej następuje przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Mapa drogowa stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Wdrożenie działań wynikających z opracowanej mapy drogowej w przedsiębiorstwie, w szczególności zakup:

  1. Robota przemysłowego, jest to automatycznie sterowany manipulator, stacjonarny lub mobilny, który jest programowalny w trzech lub więcej osiach, przeznaczony do automatyzacji procesów przemysłowych (proces technologiczny),
  2. Autonomicznego robota usługowego, jest to maszyna posiadająca znaczący poziom autonomii, zdolna do działania w złożonym i dynamicznym środowisku mogącym wymagać interakcji z ludźmi, obiektami lub innymi urządzeniami. 

 

Do kategorii tej nie należy zaliczać robotów znajdujących zastosowanie w automatyzacji zasadniczych procesów przemysłowych. Autonomia dotyczy zakresu działania robota (np. poruszania się robotów mobilnych po zakładzie produkcyjnym) polegającej na sterowaniu określonymi funkcjami przez system komputerowy na podstawie danych pozyskanych z sensorów, bez konieczności bezpośredniej ingerencji człowieka,

  1. Inne środki trwałe przy założeniu także zakupów z punków a) i/lub b),
  2. Szkolenia dla pracowników. 

 

Rezultat projektu powinien obejmować w przedsiębiorstwie innowacje w procesie biznesowym (innowacja procesowa) polegającą na automatyzacji lub robotyzacji procesu produkcji.

Proces produkcji rozumiany jako proces obejmujący następujące etapy:

1) technologiczny (przekształcanie nakładów pracy i środków w produkty, w tym prace inżynieryjne i związane z nimi testy techniczne, analizy i certyfikacja jako wsparcie produkcji), 

2) magazynowanie surowców wykorzystywanych w procesie technologicznym, 

3) transport wewnętrzny, tj. zaopatrzenie linii produkcyjnej, odbiór produktów gotowych z produkcji,

4) kontroli jakości wyprodukowanych produktów,

5) pakowania.

Ważne informacje:

  1. Kryterium rozstrzygającym jest przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego;
  2. Weryfikacji podlega, czy wdrażany proces nakierowany jest na zaspokojenie szczególnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami znosząca bariery w świadczeniu pracy na danym stanowisku pracy w przedsiębiorstwie. 
  3. Projekt powinien się wpisywać w Inteligencje Specjalizacje co najmniej dwóch wskazanych województw. 

Jak wnioskować o dotację na automatyzację i robotyzację w mśp:

Krok po kroku

Porozmawiaj z doradcą o Dotacji na Automatyzacje i Robotyzację w MŚP

Doradztwo ws. pozyskiwania dotacji
iob@wektorwiedzy.pl
17 865 22 42

Zadzwoń lub uzupełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 48 godzin!

Kim jesteśmy?

Oferujemy usługi doradcze, które pomagają w dobraniu odpowiedniego programu unijnego dopasowanego do potrzeb i możliwości firmy. Oceniamy prawdopodobieństwo pozyskania i otrzymania dotacji na innowacje, pomagamy przygotować stosowne dokumenty, które są niezbędne do aplikowania o środki unijne oraz jeśli istnieje taka potrzeba rozliczamy uzyskane wsparcie – dotację.

Odtwórz wideo

Co mówią nasi klienci?

Odtwórz wideo

Porozmawiaj z doradcą

Chcemy pomagać polskim firmom tak, aby:
Nasze usługi to:

w tym ulgi podatkowe, przekształcenia.

zobaczymy to czego nie widzi nikt.

obecna perspektywa unijna opiera konkursy właśnie o badania i rozwój.

w tym kredyt, leasing, faktoring, inwestorzy.

dofinansowania do szkoleń dla pracowników.

Wektor Wiedzy pomógł mi zrealizować projekt, dzięki któremu moja forma weszła na inny poziom. Zaczęliśmy od wybrania programu oraz przygotowania wniosku. Potem poszło już gładko. Polecam.

Oliwier Kopaczel – Właściciel firmy MEHENKER

Porozmawiaj z doradcą