DOTACJE
DLA FIRM

Aktualne ogólnopolskie konkursy dotacyjne 2023

Szybka ścieżka SMART

Jeśli planujesz wdrożyć nowy bądź znacząco ulepszony produkt bądź usługę to ten projekt jest dla Ciebie.

Kredyt ekologiczny

Wsparcie przedsiębiorstw w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną poprzez modernizację infrastruktury, w tym również poprzez inwestycje w nowe lub ulepszone produkty lub procesy.

Dotacje na wzornictwo dla MŚP

O dofinansowanie mogą ubiegać się firmy z województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego lub mazowieckiego z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego

Aktualne konkursy wojewódzkie

"Zaplanujemy rozwój Twojej firmy"

Oferujemy usługi doradcze, które pomagają w dobraniu odpowiedniego programu unijnego dopasowanego do potrzeb i możliwości firmy. Oceniamy prawdopodobieństwo pozyskania i otrzymania dotacji na innowacje, pomagamy przygotować stosowne dokumenty, które są niezbędne do aplikowania o środki unijne oraz jeśli istnieje taka potrzeba rozliczamy uzyskane wsparcie – dotację.

Historie sukcesu naszych klientów

Dotacje na Innowacje

Odpowiedzialnie pozyskujemy środki unijne – to najlepszy opis sposobu w jaki działamy z naszymi klientami. Przed nawiązaniem współpracy oceniamy pomysły naszych klientów przez pryzmat dokumentacji konkursowej, kolejno analizujemy, czy przedsiębiorstwo jest w odpowiedniej kondycji finansowej, pomagamy znaleźć korzystne zabezpieczenie finansowe na udział własny dotacji, oraz prowadzimy doradztwo w zakresie współpracy ze środowiskiem naukowym. Traktujemy naszych klientów jako partnerów do współpracy i wierzymy w ich sukces.


Odtwórz wideo

Co mówia nasi klienci?

Odtwórz wideo

Na naszym blogu: