DOTACJE
DLA FIRM

Aktualne ogólnopolskie konkursy dotacyjne 2023

Granty na Cyfryzację Dig.IT

Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Polsce w zakresie transformacji cyfrowej, aby zwiększyć ich konkurencyjność na rynku.

Dotacje na Wzornictwo MŚP

O dofinansowanie mogą ubiegać się firmy z województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-ma.....

Szybka ścieżka SMART

Jeśli planujesz wdrożyć nowy bądź znacząco ulepszony produkt bądź usługę to ten projekt jest dla Ciebie.

Kredyt ekologiczny

Wsparcie przedsiębiorstw w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną poprzez modernizację infrastruktury, w tym również poprzez inwestycje w nowe lub ulepszone produkty lub procesy.

Automatyzacja i robotyzacja MŚP

Wsparcie jest przeznaczone na przeprowadzenie procesu transformacji przedsiębiorstwa w kierunku Przemysłu 4.0. Wsparciem zostaną objęte kompleksowe projekty MŚP na rzecz automatyzacji i robotyzacji procesów.

Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP

Program dla firm, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej.

Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach

Celem konkursu jest automatyzacja i robotyzacja dla dużych firm.

Promocja zagraniczna MŚP

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące działania ukierunkowane na wzmocnienie potencjału eksportowego przedsiębiorców MŚP na rynkach międzynarodowych.

Aktualne konkursy wojewódzkie:

Obserwuj nas:

Zostaw poniżej kontakt, a pomożemy Ci dobrać
odpowiednią dotację!

  Please prove you are human by selecting the cup.

  Aktualne ogólnopolskie konkursy dotacyjne 2023

  Szybka ścieżka SMART

  Jeśli planujesz wdrożyć nowy bądź znacząco ulepszony produkt bądź usługę to ten projekt jest dla Ciebie.

  Granty na Cyfryzację Dig.IT

  Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Polsce w zakresie transformacji cyfrowej, aby zwiększyć ich konkurencyjność na rynku.

  Dotacje na Wzornictwo MŚP

  O dofinansowanie mogą ubiegać się firmy z województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-ma.....

  Kredyt ekologiczny

  Wsparcie przedsiębiorstw w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną poprzez modernizację infrastruktury, w tym również poprzez inwestycje w nowe lub ulepszone produkty lub procesy.

  Automatyzacja i robotyzacja MŚP

  Wsparcie jest przeznaczone na przeprowadzenie procesu transformacji przedsiębiorstwa w kierunku Przemysłu 4.0. Wsparciem zostaną objęte kompleksowe projekty MŚP na rzecz automatyzacji i robotyzacji procesów.

  Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP

  Program dla firm, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej.

  Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach

  Celem konkursu jest automatyzacja i robotyzacja dla dużych firm.

  Promocja zagraniczna MŚP

  Dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące działania ukierunkowane na wzmocnienie potencjału eksportowego przedsiębiorców MŚP na rynkach międzynarodowych.

  Aktualne konkursy wojewódzkie:

  Obserwuj nas:

  Zostaw poniżej kontakt, a pomożemy Ci dobrać
  odpowiednia dotację!

   Please prove you are human by selecting the key.

   "Zaplanujemy rozwój Twojej firmy"

   Oferujemy usługi doradcze, które pomagają w dobraniu odpowiedniego programu unijnego dopasowanego do potrzeb i możliwości firmy. Oceniamy prawdopodobieństwo pozyskania i otrzymania dotacji na innowacje, pomagamy przygotować stosowne dokumenty, które są niezbędne do aplikowania o środki unijne oraz jeśli istnieje taka potrzeba rozliczamy uzyskane wsparcie – dotację.

   Historie sukcesu naszych klientów

   Dotacje na Innowacje

   Odpowiedzialnie pozyskujemy środki unijne – to najlepszy opis sposobu w jaki działamy z naszymi klientami. Przed nawiązaniem współpracy oceniamy pomysły naszych klientów przez pryzmat dokumentacji konkursowej, kolejno analizujemy, czy przedsiębiorstwo jest w odpowiedniej kondycji finansowej, pomagamy znaleźć korzystne zabezpieczenie finansowe na udział własny dotacji, oraz prowadzimy doradztwo w zakresie współpracy ze środowiskiem naukowym. Traktujemy naszych klientów jako partnerów do współpracy i wierzymy w ich sukces.

   Odtwórz wideo

   Co mówią nasi klienci?

   Odtwórz wideo

   Na naszym blogu: