fbpx

DOTACJE
DLA FIRM

Oferujemy usługi doradcze, które pomagają w dobraniu odpowiedniego programu unijnego dopasowanego do potrzeb i możliwości firmy. Oceniamy prawdopodobieństwo pozyskania i otrzymania dotacji na innowacje, pomagamy przygotować stosowne dokumenty.

Aktualne ogólnopolskie dotacje dla firm 2024:

Granty na Cyfryzację Dig.IT

Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Polsce w zakresie transformacji cyfrowej, aby zwiększyć ich konkurencyjność na rynku.

Dotacje na Wzornictwo MŚP

O dofinansowanie mogą ubiegać się firmy z województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-ma.....

Szybka ścieżka SMART

Jeśli planujesz wdrożyć nowy bądź znacząco ulepszony produkt bądź usługę to ten projekt jest dla Ciebie.

Kredyt ekologiczny

Wsparcie przedsiębiorstw w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną poprzez modernizację infrastruktury, w tym również poprzez inwestycje w nowe lub ulepszone produkty lub procesy.

Automatyzacja i robotyzacja MŚP

Wsparcie jest przeznaczone na przeprowadzenie procesu transformacji przedsiębiorstwa w kierunku Przemysłu 4.0. Wsparciem zostaną objęte kompleksowe projekty MŚP na rzecz automatyzacji i robotyzacji procesów.

Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP

Program dla firm, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej.

Promocja zagraniczna MŚP

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące działania ukierunkowane na wzmocnienie potencjału eksportowego przedsiębiorców MŚP na rynkach międzynarodowych.

Dotacje na inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ

Wsparciem mogą zostać objęte projekty mające na celu opracowanie i wdrożenie w przedsiębiorstwie technologii środowiskowych związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym.

Aktualne dotacje dla firm w województwach:

Obserwuj nas:

Jeśli planujesz inwestycje POWYŻEJ 1 MILIONA złotych to zapraszamy do konsultacji lub umówienia rozmowy:

Aktualne ogólnopolskie dotacje dla firm 2024

Szybka ścieżka SMART

Jeśli planujesz wdrożyć nowy bądź znacząco ulepszony produkt bądź usługę to ten projekt jest dla Ciebie.

Granty na Cyfryzację Dig.IT

Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Polsce w zakresie transformacji cyfrowej, aby zwiększyć ich konkurencyjność na rynku.

Dotacje na Wzornictwo MŚP

O dofinansowanie mogą ubiegać się firmy z województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-ma.....

Kredyt ekologiczny

Wsparcie przedsiębiorstw w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną poprzez modernizację infrastruktury, w tym również poprzez inwestycje w nowe lub ulepszone produkty lub procesy.

Automatyzacja i robotyzacja MŚP

Wsparcie jest przeznaczone na przeprowadzenie procesu transformacji przedsiębiorstwa w kierunku Przemysłu 4.0. Wsparciem zostaną objęte kompleksowe projekty MŚP na rzecz automatyzacji i robotyzacji procesów.

Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP

Program dla firm, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej.

Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach

Celem konkursu jest automatyzacja i robotyzacja dla dużych firm.

Promocja zagraniczna MŚP

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące działania ukierunkowane na wzmocnienie potencjału eksportowego przedsiębiorców MŚP na rynkach międzynarodowych.

Dotacje na inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ

Wsparciem mogą zostać objęte projekty mające na celu opracowanie i wdrożenie w przedsiębiorstwie technologii środowiskowych związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym.

Aktualne dotacje dla firm na województwach

Obserwuj nas:

Jeśli planujesz inwestycje POWYŻEJ 1 MILIONA złotych to zapraszamy do konsultacji:

"Zaplanujemy rozwój Twojej firmy"

Oferujemy usługi doradcze, które pomagają w dobraniu odpowiedniego programu unijnego dopasowanego do potrzeb i możliwości firmy. Oceniamy prawdopodobieństwo pozyskania i otrzymania dotacji na innowacje, pomagamy przygotować stosowne dokumenty, które są niezbędne do aplikowania o środki unijne oraz jeśli istnieje taka potrzeba rozliczamy uzyskane wsparcie – dotację.

Historie sukcesu naszych klientów

Dotacje dla firm

Odpowiedzialnie pozyskujemy środki unijne – to najlepszy opis sposobu w jaki działamy z naszymi klientami. Przed nawiązaniem współpracy oceniamy pomysły naszych klientów przez pryzmat dokumentacji konkursowej, kolejno analizujemy, czy przedsiębiorstwo jest w odpowiedniej kondycji finansowej, pomagamy znaleźć korzystne zabezpieczenie finansowe na udział własny dotacji, oraz prowadzimy doradztwo w zakresie współpracy ze środowiskiem naukowym. Traktujemy naszych klientów jako partnerów do współpracy i wierzymy w ich sukces.

Odtwórz wideo

Co mówią nasi klienci?

Odtwórz wideo
Na naszym blogu o dotacjach: