Co dla nas ma RPO Małopolska w roku 2023?

aktualne dotacje w małopolskim

1.1 Projekty badawczo-rozwojowe

Termin:
lipiec 2023

Faza badawczo-rozwojowa obejmuje:
- badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe wraz z możliwością opracowania studium wykonalności
- przygotowanie do wdrożenia.

Faza wdrożeniowa obejmuje wdrożenie wyników prac B+R i stanowi komponent uzupełniający, którego wartość wydatków kwalifikowanych stanowi poniżej 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w  ramach projektu.

Przedsiębiorca dokonuje wyboru modelu realizacji fazy B+R projektu, przy czym:
- może zrealizować prace B+R samodzielnie – w szczególności w  przypadku, gdy dysponuje odpowiednią bazą infrastrukturalną oraz  innymi niezbędnymi zasobami,
- może zlecić realizację prac B+R podwykonawcy.

W zakresie fazy wdrożeniowej wsparcie przeznaczone będzie na  wdrożenie wyników fazy B+R do działalności własnej przedsiębiorstwa poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie rozwiązania / rozwiązań opracowanych w ramach fazy B+R projektu.

Celem tej fazy powinno być wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco udoskonalonych, w zakresie ich cech funkcjonalnych lub użytkowych, produktów (tj. wyrobów lub usług) lub procesów.

W ramach typu projektu B wsparcie uzyskać mogą wyłącznie przedsięwzięcia zgodne z obszarami inteligentnej specjalizacji regionalnej.

8.6 Rozwój firm wspierający sprawiedliwą transformację

Termin:
lipiec 2023

A. Inwestycje rozwojowe prowadzące do tworzenia nowych miejsc pracy

B. Inwestycje rozwojowe (w tym produkcyjne, logistyczne i B+R, w zakresie zapobiegania i ograniczenia powstawania odpadów oraz zmniejszenia zużycia zasobów środowiskowych), w tym prowadzące do  zmiany profilu działalności firm

C. Rozwój kompetencji pracowników i kadry zarządzającej

F. Inwestycje w zakresie zapobiegania i ograniczenia powstawania odpadów oraz zmniejszenia zużycia zasobów środowiskowych (w tym energii i wody oraz  surowców) w procesach produkcyjnych i komunalnych

Głęboka modernizacja energetyczna budynków - ZIT użyteczności publicznej

Termin:
lipiec 2023

Ocena efektywności energetycznej budynku w oparciu o audyt.

W ramach poddziałania wspierane będą inwestycje w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z  wymianą źródeł ciepła, w tym z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii.

W ramach modernizacji energetycznej wsparcie będzie skierowane na  możliwie szeroki zakres prac, w tym:

a) ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne;
b) przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła, podłączeniem do niego lub modernizacją przyłącza, podłączenie do  sieci ciepłowniczej), systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacją systemów chłodzących;

W odniesieniu do zakresu dotyczącego wymiany/likwidacji starego źródła ciepła (jako element projektu) wsparcie może zostać udzielone wyłącznie na nowe urządzenia grzewcze spalające biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe. Warunkiem będzie także:

• brak uzasadnienia podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej do  roku 2023;
• osiągnięcie znacznego zwiększenia efektywności energetycznej;
• zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza (PM10; PM2,5);
• przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu

c) zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania budynkiem;
d) budowa lub modernizacja wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz  likwidacja dotychczasowych źródeł ciepła;
e) instalacja mikrokogeneracji / mikrotrigeneracji na potrzeby własne;
f) wykorzystanie technologii OZE w budynkach, przy założeniu, iż do sieci dystrybucyjnej oddawana będzie wyłącznie niewykorzystana część energii elektrycznej. Projekty wykorzystujące odnawialne źródła energii będą otrzymywały wyższą punktację podczas oceny.

Poziom poprawy efektywności energetycznej jako warunek dostępowy - Redukcja emisji CO2 o co najmniej 30%

Wsparcie może być udzielone na realizację kompleksowych projektów obejmujących:

Jak wnioskować o dotację

Krok po kroku

Porozmawiaj z doradcą

Monika Kowalczyk

Doradztwo ws. pozyskiwania dotacji
m.kowalczyk@wektorwiedzy.pl
17 865 22 42

Zadzwoń lub uzupełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 48 godzin!

  Kim jesteśmy?

  Oferujemy usługi doradcze, które pomagają w dobraniu odpowiedniego programu unijnego dopasowanego do potrzeb i możliwości firmy. Oceniamy prawdopodobieństwo pozyskania i otrzymania dotacji na innowacje, pomagamy przygotować stosowne dokumenty, które są niezbędne do aplikowania o środki unijne oraz jeśli istnieje taka potrzeba rozliczamy uzyskane wsparcie – dotację.
  Odtwórz wideo
  Co mówia nasi klienci?
  Odtwórz wideo
  Porozmawiaj z doradcą