fbpx

DOTACJE DLA FIRM
MAZOWIECKIE

aktualne dotacje w woj. mazowieckim:

Działanie 1.3 Innowacyjność i konkurencyjność MŚP

Termin:
lipiec - wrzesień 2023

Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych i innowacji, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań TIK. Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne. W ramach projektów polegających na wdrożeniu wyników prac B+R i innowacji, w tym z wykorzystaniem rozwiązań TIK, duży nacisk będzie położony na wsparcie inwestycyjne, w szczególności produkcyjne, z uwagi na ich istotny wpływ na tworzenie miejsc pracy w MŚP. Interwencja polegać będzie na wsparciu inwestycji obejmujących:

•rozbudowę przedsiębiorstwa, w szczególności związaną z wprowadzaniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług. W ramach typu operacji, wsparcie będzie kierowane również na zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego, w tym w celu przejścia z modelu liniowego na cyrkularny i redukowanie masy odpadów lub zmianę w sposobie świadczenia usług,a także innowacje organizacyjne i do pewnego stopnia marketingowe,

•rozwój produktów i usług opartych na TIK, w tym sprzedaż produktów i usług w internecie, tworzenie i udostępnianie usług elektronicznych, optymalizacjęprocesów ułatwiających zarządzanie przedsiębiorstwem oraz współpracę pomiędzy przedsiębiorcami poprzez rozwiązania informatyczne, a także wdrożenie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie, np.prowadzących do digitalizacji procesów.

Dopuszcza się wsparcie nabycia usług doradczych świadczonych przez IOB, jako element projektu.

Działanie 1.1 Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw

Termin:
grudzień 2023- styczeń 2024

Projekty obejmujące cały proces proces powstawania innowacji lub jego wybrane elementy, zakończony wdrożeniem (badania B+R stanowią element obowiązkowy). Elementy projektu modułowego:

- doradztwo,
- prace B+R przedsiębiorstw, w tym z udziałem sektora nauki,
- infrastruktura B+R,
- prace przedwdrożeniowe,
- wdrożenie,
- nabywanie przez pracowników kompetencji oraz kwalifikacji.

Duże przedsiębiorstwa mogą otrzymać dofinansowanie pod warunkiem ich współpracy z przedsiębiorstwami sektora MŚP.

Wsparcie może być udzielone na realizację kompleksowych projektów obejmujących:

Jak wnioskować o DOTACJE DLA FIRM MAZOWIECKIE

Krok po kroku
Porozmawiaj z doradcą

Doradztwo ws. pozyskiwania dotacji
iob@wektorwiedzy.pl
17 865 22 42

Zadzwoń lub uzupełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 48 godzin!
Kim jesteśmy?

Oferujemy usługi doradcze, które pomagają w dobraniu odpowiedniego programu unijnego dopasowanego do potrzeb i możliwości firmy. Oceniamy prawdopodobieństwo pozyskania i otrzymania dotacji na innowacje, pomagamy przygotować stosowne dokumenty, które są niezbędne do aplikowania o środki unijne oraz jeśli istnieje taka potrzeba rozliczamy uzyskane wsparcie – dotację.

Odtwórz wideo

Co mówią nasi klienci?

Odtwórz wideo

Porozmawiaj z doradcą