fbpx

Dotacje UE dla firm na zakup oprogramowania

Kategoria wpisu:

Sieć Otwartych Innowacji (SOI) to projekt przeznaczony przede wszystkim dla firm chcących skorzystać z patentów, wzorów użytkowych, czy praw autorskich do oprogramowania z powodzeniem wprowadzonych w innych przedsiębiorstwach. Sieć Otwartych Innowacji ma sprzyjać dzieleniu się wiedzą, dzięki której Twoja firma znacznie zwiększy swoją konkurencyjność.

 

Dotacje UE na Zakup Oprogramowania, Patentu, Wzoru Użytkowego

Jeżeli więc skuteczna innowacja innej firmy z branży lub spoza niej mogłaby przyczynić się do rozwoju Twojej firmy, to jest to projekt właśnie dla Ciebie!

Sieć Otwartych Innowacji jest kolejną propozycją umocnienia pozycji firmy na rynku, bez względu na to, czy byłeś, czy dopiero planujesz zostać odbiorcą dotacji unijnych. Jako uczestnik projektu możesz otrzymać refundację w wysokości nawet do 70% kosztów kwalifikowanych, jeżeli skorzystasz z możliwości wykorzystania wsparcia de minimis.

Oznacza to, że zostanie Ci zwrócona znaczna część poniesionych kosztów związanych z zakupem innowacyjnych rozwiązań. W zależności od regionu w którym prowadzisz firmę (informacje o województwach objętych projektem wraz z poziomami dofinansowania znajdziesz w części zatytułowanej “Co wpływa na wysokość możliwego wsparcia w ramach projektu Sieci Otwartych Innowacji?”).

Jeżeli wydaje Ci się, że ten projekt może być czymś właśnie dla Twojej firmy, zachęcamy Cię do dalszej lektury o tym do kogo skierowana jest niniejsza idea. Możesz również skorzystać z pomocy naszej firmy Wektor Wiedzy – firmy od dotacji i umówić bezpłatną rozmowę w sprawie sprawdzenia możliwości pozyskania dotacji dla Twojej firmy:

 

Chcesz umówić rozmowę ws. dotacji dla Twojej firmy?

 

Czy moja firma może uzyskać wsparcie w tym projekcie?

Jeżeli już teraz możesz wskazać i nazwać konkretną innowację (patent/ wzór/ prawo autorskie/ oprogramowanie), która przyczyni się do wprowadzenia zmian w Twojej firmie – odpowiedź brzmi: tak.

Jeżeli Twoja firma zalicza się do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – odpowiedź ponownie brzmi: tak.

Dwa razy “tak” oznacza, że przechodzisz dalej! Szanse, że ten projekt jest skierowany do Twojej firmy są wysokie i możesz ubiegać się o dostępne środki unijne w ramach Sieci Otwartych Innowacji.

Jeżeli jednak brakuje Ci pomysłu na innowację, to wciąż masz szansę wpłynąć na rozwój swojej firmy dzięki dotacji z SOI. Przeanalizuj potrzeby rozwojowe swojego przedsiębiorstwa. Zastanów się nad tym, który obszar działania mógłbyś ulepszyć dzięki np. nowemu oprogramowaniu, czy patentowi innej firmy. Gdy już będziesz mógł wskazać taką innowację, wtedy skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci zdobyć środki finansowe.

Czas zatem poznać mocne strony tej inicjatywy. Umów bezpłatna rozmowę w sprawie dotacji dla Twojej firmy:

 

Chcesz umówić rozmowę ws. dotacji dla Twojej firmy?

 

Dlaczego warto skorzystać z dotacji w ramach SOI

Rozwój w oparciu o innowacyjne rozwiązania jest jednym z ważniejszych czynników, które wpływają na to, że firmy stają się bardziej konkurencyjne na rynku. Do przodu idą te przedsiębiorstwa, które wyrażają gotowość wprowadzenia zmian. Okazuje się, że w Polsce jest ich całkiem sporo. W ciągu ostatnich trzech lat, średnio co trzecią firmę interesowała możliwość wprowadzenia innowacji.

Mówią o tym wyniki badań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wskazują one na to, że ponad 35% polskich firm wprowadziło lub próbowało wprowadzić w ostatnich 3 latach co najmniej jedną innowację dowolnego typu.

Wdrożeniu dowolnej niematerialnej innowacji sprzyja właśnie Sieć Otwartych Innowacji. Pozwoli Ci wprowadzić zmiany w firmie, oszczędzając przy tym Twoje pieniądze. Wsparcie jest bezzwrotne, przez co znacznie obniżysz swój wkład finansowy w wybraną innowację.

Poznałeś ideę projektu, wiesz do kogo jest skierowany oraz jakie są jego zalety. Istotny jest także proces starania się o dofinansowany zakup, o którym dowiesz się niżej.

 

Jakie oprogramowanie można kupić?

Jeżeli chcesz ubiegać się o zakup licencji na oprogramowanie powinieneś pamiętać, że powinno ono spełniać kilka warunków:

–  oprogramowanie to nie może służyć do obsługi działalności administracyjnej Wnioskodawcy (w tym w szczególności nie może być to oprogramowanie biurowe, oprogramowanie księgowe, systemy operacyjne komputerów osobistych, itp.),

– oprogramowanie musi spełniać kryteria innowacji produktowej lub procesowej, które potwierdzone są Opinią o innowacyjności,

– oprogramowanie powinno byś innowacyjne na skalę kraju do 3 lat i jednocześnie 5 lat na skalę między narodową (przez innowacyjność rozumie się również aktualizacje które wprowadzają nowe funkcje do oprogramowania)

 

Kto może wystawić Opinię o innowacyjności?

W ramach projektu „Sieć Otwartych Innowacji” akceptowane są jedynie opinie o innowacyjności wystawione przez:

  • instytucję wskazaną w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 4-7 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U z 2018 r., poz. 1668) – prowadzącą w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe;
  • centrum badawczo-rozwojowe w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 226 ze zm.) z uwzględnieniem przepisów Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 620 ze zm.),
  • akredytowany w ramach projektu ARP S.A. podmiot świadczący usługi doradcze w zakresie doradztwa technologicznego i wykonaną w ramach Umowy o powierzenie grantu na doradztwo w projekcie ARP.

 

Jak uzyskać dotację w ramach SOI?

Jest kilka etapów, jakie przejdziesz, by uzyskać środki na transfer innowacji:

  1. Upewnij się, że Twoje przedsiębiorstwo i wybrana przez Ciebie technologia spełniają kryteria projektu (że wiesz, do jakiej innowacji chcesz kupić dostęp oraz że należysz do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw).
  2. Przygotuj wniosek. Abyś mógł otrzymać środki na wybraną innowację, powinieneś złożyć kompletną dokumentację z odpowiednimi załącznikami. Możesz to zrobić z pomocą naszych doradców, którzy wesprą Cię w pracy nad projektem.
  3. Kup i wdróż wybraną innowację według opracowanego planu działania (który zrobisz jeszcze na etapie przygotowań dokumentów).
  4. Złóż wniosek o płatność (rozlicz projekt) i otrzymaj refundację (częściowy zwrot kosztów między 45%, a 70% wartości zakupu).
  5. Wykorzystaj zdobytą technologię, aby zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku.
  6. Nie spoczywaj na laurach! Każdego dnia dbaj o rozwój swojej firmy.

Na każdym z tych etapów może Cię wesprzeć nasza firma. W ramach bezpłatnych konsultacji ocenimy, czy koncepcja rozwoju Twojej firmy pod kątem wybranej innowacji wpasowuje się w Sieć Otwartych Innowacji. Pomożemy Ci także opracować wniosek i rozliczyć projekt. Pamiętaj, że to Twój pomysł na innowację rozpoczyna całą tę ścieżkę zadań. Poniżej znajdziesz informacje na temat tego, co możesz kupić dzięki wsparciu w ramach SOI.

 

Pozyskiwanie dotacji dla firm

Co kupisz dzięki dotacji z UE?

W ramach projektu Otwartej Sieci Innowacji możesz otrzymać środki na transfer technologii lub pokrycie kosztów eksperckiego doradztwa. 

Pierwszą opcją jest transfer technologii

Mowa o technologii, która wpłynęła na rozwój jakiejś firmy/placówki. Przenieść do swojej firmy możesz takie wartości niematerialne i prawne, jak know-how (konkretna wiedza techniczna), prawa autorskie do oprogramowania, prawa do chronionych odmian roślin, patenty, wzory użytkowe i przemysłowe, czy topografię układów scalonych (przestrzenne rozplanowanie elementów).

Istotne jest, by innowacja, którą chcesz kupić – była co najmniej na etapie wersji demonstracyjnej (popularnie „demo”). Oznacza to, że testy na produkcie, który chcesz wdrożyć powinny być już zakończone.

Liczy się też wiek wybranej technologii. W związku z tym, że ideą projektu jest dzielenie się “nowinkami” między firmami – innowacja nie może mieć więcej niż 3 lata. Jeśli pochodzi z Polski oraz maksymalnie 5 lat, jeśli pochodzi spoza kraju.

WAŻNE: przy wyborze zakupu oprogramowania do Twojej firmy należy pamiętać, że nie może być to oprogramowanie księgowe ani administracyjno – biurowe.

 

Drugą opcją jest profesjonalne doradztwo

Specjalistyczne porady powinny wpisywać się w co najmniej jeden z trzech obszarów związanych z innowacjami. Możesz zakupić konsultacje dotyczące dziedziny technologicznej (związane z dopasowaniem technologii do potrzeb Twojego przedsiębiorstwa), prawnej i prawno-patentowej (związane z tworzeniem umowy zakupu) lub dokonać wyceny technologii.

Kosztorys związany z wyceną technologii pozwoli też obliczyć szacowaną wysokość kosztów, których zwrot otrzymasz dzięki SOI. O tym, ile środków możesz dostać na rozwój swojej firmy dowiesz się dalej.

 

Co wpływa na wysokość dotacji?

Poziom dofinansowania na technologię zależy od województwa, w którym znajduje się Twoja firma. Obowiązuje tak zwana mapa dotacji, według której refundacja wynosi między 45%, a 70%. Podane progi procentowe dotyczą mikro i małych przedsiębiorstw. Wysokość wsparcia dla średnich przedsiębiorstw jest zawsze niższa o 10%, niż pokazuje poniższa mapa:

Wysokość dotacji w województwach

 

Minimalna wartość dofinansowania powinna wynosić 150 000 złotych, a maksymalna nie może przekroczyć 200 000 euro (860 000 zł przyjmując kurs walut na poziomie 4,30 zł).

Poziom dofinansowania na doradztwo wynosi 50% dla firm, które nie korzystały jeszcze z porad dotyczących innowacji. 85% zwrotu kosztów otrzymają ci, którzy wykupili usługi doradcze w ciągu ostatnich trzech lat i ich wsparcie nie przekroczyło 200 000 euro.

Abyś miał pełny obraz projektu Sieci Otwartych Innowacji, powinieneś dowiedzieć się o tym ile masz czasu na skompletowanie dokumentacji i kiedy uzyskasz informację o wynikach. Przeczytasz o tym poniżej.

 

Jak długo trwa nabór wniosków oraz kiedy otrzymam decyzję?

Nabór wniosków jest ciągły i trwa tylko do końca 2021 roku.

Decyzję w sprawie złożonego wniosku otrzymasz w ciągu 4 miesięcy.

 

Podsumowanie

Projekt dotacji ze środków Unii Europejskiej – Sieć Otwartych Innowacji (SOI) pozwala dostosować się firmom z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do szybkiego tempa zmian na rynku. Dzięki środkom unijnym pochodzącym z tego projektu możesz wykupić sprawdzony patent, wzór użytkowy, czy prawo autorskie od sąsiada z branży bądź spoza niej, z kraju lub zagranicy.

Bez względu na to, czy w ramach Sieci Otwartych Innowacji opłacisz transfer technologii, czy profesjonalne doradztwo związane z innowacjami. Efektem będzie wzrost konkurencyjności Twojej firmy na rynku. Projekt pomoże Ci także wznieść firmę na jeszcze wyższy poziom innowacyjności.

Główną zaletą SOI jest to, że oszczędzasz pieniądze, ponieważ otrzymasz zwrot kosztów na poziomie 45 – 70% wartości zakupu.

Jak każdy projekt, ten też wymaga konkretnej kolejności podejmowanych prac, które zostały opisane wyżej*.
*Część zatytułowana: Jak mogę uzyskać wsparcie na dofinansowany zakup?.

Sieć Otwartych Innowacji skierowana jest do firm z całej Polski. Wniosek możesz złożyć tylko do końca 2019 roku. Warto więc czym prędzej zorientować się w kwestii możliwości uzyskania środków w ramach tego projektu. Wynik w sprawie dofinansowania na transfer innowacji otrzymasz do 4 miesięcy.

Jeżeli idea tego projektu jest bliska Twojej firmie i chcesz ubiegać się o pochodzące z niego środki – zapraszamy Cię do skorzystania z naszych bezpłatnych konsultacji. Udzielimy Ci informacji na temat szans Twojej firmy w ubieganiu się o wsparcie w ramach projektu SOI.

 

Chcesz umówić rozmowę ws. dotacji dla Twojej firmy?

 

Firma od dotacji unijnych – Wektor Wiedzy

Dotacje 2024 które musisz znać aby rozwinąć firmę w 2024 roku. Zobacz koniecznie link: Dotacje dla Firm 2024

Podobne wpisy

Komentarze

Obserwuj nas:

Jeśli planujesz inwestycje POWYŻEJ 1 MILIONA złotych to zapraszamy do konsultacji:

Umów rozmowę telefoniczną

Pozostaw swoje dane kontaktowe, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą i przedstawi Ci możliwości dotacji na rozwój Twojej firmy.

Nie, dziękuję. Zamknij to okno.
Twoje dane są w 100% bezpieczne, możesz być spokojna/y!
Powered by