fbpx

Ponowne wykorzystanie odpadów w firmie

Kategoria wpisu:

Gospodarka w obiegu zamkniętym (GOZ) / gospodarka cyrkularna stawia właśnie na ponowne wykorzystanie odpadów w firmie. Wiele firm produkcyjnych ma mnóstwo materiału, który nie wykorzystuje. Zawsze pojawiają się spadki, odpadki produkcyjne, czy materiały które mają jakieś wady. Niektórzy twierdzą, że mają ich dużo, drudzy, że mało. Jedno jest pewne zawsze mogłoby być mniej. Do tego właśnie dąży GOZ. 

Mało tego – założeniem GOZ jest to, że firmy skupują od siebie nawzajem odpady, takie które pasują do działalności firmy i wykonują z tego nowe produkty.  Znakomita perspektywa do oszczędności w firmie a nawet zarobku. 

Powstały instytucje, które pomagają firmie wejść na taki tor i dopasować do niego procesy produkcyjne, czy pomóc zaprojektować eko produkt z odpadów.  Jednak ponowne wykorzystanie odpadów, to nie tylko jedyny aspekt gospodarki w obiegu zamkniętym.  

Ponowne wykorzystanie odpadów w firmie – dlaczego warto?

  1. Zminimalizowane Marnotrawstwo: W gospodarce zamkniętej dąży się do ograniczenia marnotrawstwa poprzez efektywne wykorzystanie zasobów i minimalizację odpadów. Mowa też o efektywnym zużyciu surowców i zasobów takich jak np. woda. 
  2. Recykling i Ponowne Wykorzystanie: Systematyczne zbieranie i przetwarzanie odpadów w celu ponownego wykorzystania materiałów i zasobów.
  3. Odpowiedzialność za Produkt: Producent ponosi odpowiedzialność za cały cykl życia produktu, włącznie z etapem po zużyciu, co skłania do projektowania produktów bardziej przyjaznych dla środowiska.
  4. Efektywność Zasobów: W gospodarce zamkniętej dąży się do efektywnego wykorzystania surowców naturalnych, minimalizując straty i zmniejszając potrzebę eksploatacji nowych zasobów.
  5. Ponowne Przetwarzanie Materiałów: Promowanie technologii i procesów, które umożliwiają ponowne przetwarzanie materiałów na nowe produkty.
  6. Zrównoważony Rozwój: Dążenie do równowagi między gospodarką a środowiskiem naturalnym, uwzględniając aspekty ekonomiczne, społeczne i środowiskowe.
  7. Edukacja i Świadomość: Ważna rola przykładania wagi do edukacji społeczeństwa na temat zrównoważonego stylu życia i konieczności ograniczenia nadmiernego konsumpcjonizmu.
  8. Zmiana Paradygmatu Konsumpcji: Przejście od modelu konsumpcji “wykorzystaj i wyrzuć” do bardziej świadomego i zrównoważonego podejścia.

 

Ponowne wykorzystanie odpadów w firmie jest ważny, ponieważ:

Po pierwsze, w dzisiejszych czasach konsumpcja i produkcja generują ogromne ilości odpadów, które często trafiają na wysypiska śmieci i powodują skażenie środowiska. Gospodarka w obiegu zamkniętym minimalizuje ilość odpadów poprzez maksymalne wykorzystanie zasobów i recykling

Po drugie, ten typ gospodarki pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych. Zamiast wydobywać nowe surowce, które często są ograniczone i kosztowne w pozyskaniu, poczynane są wszelkie starania aby wykorzystać już istniejące materiały i surowce.

Po trzecie, gospodarka w obiegu zamkniętym może mieć pozytywny wpływ na gospodarkę, tworząc nowe miejsca pracy i sprzyjające innowacjom technologicznym

Wreszcie, gospodarka w obiegu zamkniętym pozwala na zrównoważony rozwój gospodarczy, który jest oparty na ochronie środowiska i zapewnieniu odpowiedniego poziomu dobrobytu dla przyszłych pokoleń.

Ponowne wykorzystanie odpadów w firmie – Od czego zacząć?

Przejście na gospodarkę w obiegu zamkniętym to jeden z ważniejszych kroków w rozpoczęciu transformacji firmy na tą zgodną z ESG.  Firma może opracować model przejścia firmy na gospodarkę cyrkularną, gdzie od razu wskaże się dodatkowe działania jak choćby wyliczenie śladu węglowego. 

Zarówno GOZ, jak i ESG kierują się ideą zrównoważonego rozwoju, co oznacza dbałość o równowagę między aspektami środowiskowymi, społecznymi i ekonomicznymi. W rezultacie, podejścia GOZ i ESG mogą się wzajemnie wspierać, tworząc kompleksowe podejście do zrównoważonego rozwoju gospodarczego, które uwzględnia zarówno aspekty ekologiczne, społeczne, jak i zarządcze. Firmy, które skutecznie integrują te dwa podejścia, mogą osiągnąć lepsze rezultaty z punktu widzenia zrównoważonej i etycznej działalności.

Dotacje 2024 które musisz znać aby rozwinąć firmę w 2024 roku. Zobacz koniecznie link: Dotacje dla Firm 2024

Podobne wpisy

Komentarze

Obserwuj nas:

Jeśli planujesz inwestycje POWYŻEJ 1 MILIONA złotych to zapraszamy do konsultacji: