Dotacje unijne na targi zagraniczne

Przedsiębiorstwa, które rozwijają swoje produkty/ usługi myślą o tragach zagranicznych. Takie wyjazdy przynoszą wymierne korzyści w postaci nowych transakcji zagranicznych, czy trwałego wejścia  na nowe rynki. Koszt takich tragów jest niemały, dlatego też wiele przedsiębiorców czekało na możliwość dofinansowania targów. Dotacje unijne dają obecnie dwie możliwości:

 

Moduł Internacjonalizacja w programie ścieżka SMART

Konkurs zakłada przeprowadzenie prac B+R a kolejno ich wdrożenie na rynek poprzez zakup maszyn, urządzeń, oprogramowania.  W konkursie mogą wystartować mikro, małe, średnie i duże firmy.  W wyniku konkursu powstaje nowy, bądź znacząco ulepszony produkt/ usługa. Kolejno możemy go wystawić na targach zagranicznych. 

Dofinansować można koszty stoiska, diet pracowników, przejazdów i innych związanych z udziałem w targach, czy misjach gospodarczych.  Firma ma możliwość rozreklamowania swojego produktu/ usługi nie tylko na terenie Polski ale i za granicą, co jest niejednokrotnie kluczowe dla nowo powstałych produktów. 

Chcesz dowiedzieć się więcej o możliwościach tego konkursu? Zapraszamy na naszą stronę Dotacje SMART dla MŚP.

 

Dotacja Promocja Marki MŚP

Konkurs zakłada dofinansowanie na udział w tragach bądź misjach gospodarczych, co przyczyni się do wzmocnienia potencjału polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych.  Dofinansowanie mogą otrzymać mikro, małe i średnie firmy, które wpisują się w określone sektory. Dofinansować możemy koszty stoiska, diet pracowników, przejazdów, czy kampanii reklamowych.  Konkurs jednak ma kilka zasad jak choćby to, że firma w poprzednich latach powinna prowadzić prace B+R lub wdrażać projekty innowacyjne.

Chcesz dowiedzieć się więcej o możliwościach tego konkursu? Wszelkie wymagania formalne, jak i sektory, które są brane pod uwagę znajdziecie na naszej stronie Dotacje na promocję marki MŚP

 

Podsumowanie

Promocja na rynkach zagranicznych może być skomplikowanym procesem, ale z odpowiednim planem i dostosowanymi działaniami można osiągnąć sukces. Odpowiednio zorganizowane targi zagraniczne to właśnie działanie, które potencjalnie powinno przynieść sukces.  Wiele firm zastanawia się, czy to odpowiedni krok, czy ryzykować tak dużymi kosztami, czy stoisko będzie odpowiednio zorganizowane. Konkursy unijne dają jednak przestrzeń do tego, aby dzięki refundacji części kosztów podjąć decyzję o kształtowaniu wizerunku marki i produktów za granicą.    

 

Komentarze