Usługi dla firm
Nowa ulga podatkowa 2022 to nowa szansa dla Twojej firmy

Nowa ulga podatkowa 2022 to nowa szansa dla Twojej firmy

Początek roku przyniósł nowy rodzaj ulgi podatkowej, która jest skierowana do przedsiębiorców. Mówimy tutaj o uldze na robotyzację, która obowiązuje od stycznia 2022 roku. Celem wprowadzenia ulgi jest zachęcenie do inwestowania w innowacyjne rozwiązania technologiczne w firmach. Ulga dla firm na robotyzację ma przyspieszyć rozwój gospodarczy i zwiększyć konkurencyjność firm na rynku polskim i międzynarodowym.

 

Kto może skorzystać z możliwości jakie daje nowa ulga podatkowa?

Ulga na robotyzację jest rozwiązaniem powszechnym i systemowym. Mogą ją zastosować firmy bez względu na wielkość, zarówno podmioty MŚP jak i duże przedsiębiorstwa.

W uldze nie ma także ograniczeń kwot do odliczenia ze względu na wielkość firmy. Z ulgi na robotyzację mogą skorzystać podatnicy PIT i CIT, którzy inwestują w zakup robotów.

Pamiętaj o tym, że ulgę na robotyzację mogą stosować firmy bez względu na branżę. Zakup robota lub urządzeń peryferyjnych może służyć zarówno do rozwijania procesów produkcyjnych, jak i usług. Dlatego jeśli „robotyzujesz” się to narzędzie jest dla Ciebie!!

 

Jakie wydatki możesz rozliczyć w ramach ulgi na robotyzację?

W ramach ulgi na robotyzację przedsiębiorca może rozliczyć wydatki na zakup nowych urządzeń, WNiP, szkoleń i opłat. Zgodnie z ustawą, za koszty uzyskania przychodu poniesione w związku z robotyzacją będą uznawane:

1) koszty nabycia fabrycznie nowych:

 • robotów przemysłowych, 
 • maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych, 
 • maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy, funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, służących zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym, w szczególności czujników, sterowników, przekaźników, zamków bezpieczeństwa, barier fizycznych (ogrodzenia, osłony) czy optoelektronicznych urządzeń ochronnych (kurtyny świetlne, skanery obszarowe), 
 • maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujników kamer, 
 • urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych;

 

2) koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych w pkt 1;

3) koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa powyżej,

4) opłaty z umów leasingu finansowego dotyczące robotów przemysłowych i środków trwałych wymienionych powyżej, jeżeli po zakończeniu leasingu własność przedmiotów leasingowanych będzie przeniesiona na podmiot korzystający.

 

Ile wynosi i jak działa ulga na robotyzację?

Ulga na robotyzację ma określony limit czasu obowiązywania. Z mechanizmu ulgi można korzystać od stycznia 2022 roku do grudnia 2026 roku. W praktyce oznacza to, że w ciągu pięciu wskazanych lat przedsiębiorca może corocznie zwiększyć o 50 % koszty uzyskania przychodu o wydatki poniesione na robotyzację.

W tym miejscu należy pamiętać, że kwota odliczenia nie może przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

Już dziś zaplanuj rozwój swojej firmy!

Ulga na robotyzację jest nowym mechanizmem o wielu możliwościach. Jej zastosowanie może przynieść firmie korzyści w kilku wymiarach. Inwestycja w automatyczne urządzenia technologiczne pomoże rozwinąć firmę, uzupełnić braki w kadrach, a także obniżyć podatki. Aby dobrze zaplanować rozwój firmy z wykorzystaniem ulgi na robotyzację, należy poznać definicję robota przemysłowego i urządzeń peryferyjnych. Pozwoli to na swobodne określenie potrzeb firmy.

Zgodnie z ustawą o PIT, która wprowadziła ulgę na robotyzację, przez robota przemysłowego rozumie się automatycznie sterowaną, programowalną, wielozadaniową i stacjonarną lub mobilną maszynę, o co najmniej 3 stopniach swobody, posiadającą właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania;

2) jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne podatnika, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów;

3) jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń; jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika.

4) Przez maszyny i urządzenia peryferyjne do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związane rozumie się w szczególności:

 • jednostki liniowe zwiększające swobodę ruchu;
 • pozycjonery jedno- i wieloosiowe; 
 • tory jezdne;
 • słupowysięgniki;
 • obrotniki;
 • nastawniki;
 • stacje czyszczące;
 • stacje automatycznego ładowania;
 • stacje załadowcze lub odbiorcze;
 • złącza kolizyjne;
 • efektory końcowe do interakcji robota z otoczeniem służące do:


a.
nakładania powłok, malowania, lakierowania, dozowania, klejenia, uszczelniania, spawania, cięcia, w tym cięcia laserowego, zaginania, gratowania, śrutowania, piaskowania, szlifowania, polerowania, czyszczenia, szczotkowania, drasowania, wykańczania powierzchni, murowania, odlewania ciśnieniowego, lutowania, zgrzewania, klinczowania, wiercenia, handlingu, w tym manipulacji, przenoszenia i montażu, ładowania i rozładowania, pakowania, gwożdżenia, paletyzacji i depaletyzacji, sortowania, mieszania, testowania i wykonywania pomiarów,

b. obsługi maszyn: frezarek, wtryskarek, giętarek, robodrilli, wiertarek, tokarek, wrzecion, zginarek i zawijarek, wycinarek, walcarek, przecinarek, szlifierek, wytaczarek, ciągarek, drukarek, pras i wyoblarek. Już wiesz jakie możliwości daje nowa ulga podatkowa.

 

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze urządzeń do inwestycji związanej z ulgą na robotyzację, szkolenia lub chcesz zaplanować rozwój firmy, zapraszamy Cię do kontaktu.

Umów rozmowę ws. innowacji w Twojej firmie?

Zapraszamy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Umów rozmowę telefoniczną

Pozostaw swoje dane kontaktowe, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą i przedstawi Ci możliwości dotacji na rozwój Twojej firmy.

  Nie, dziękuję. Zamknij to okno.
  Twoje dane są w 100% bezpieczne, możesz być spokojna/y!
  Powered by