Przemysł 4.0 i rozwój sieci 5G – nierozerwalny duet?

Z biegiem lat, zmienia się sytuacja związana z przemysłem, który coraz to częściej wykorzystuje wiele czynników wpływających na jeszcze sprawniejsze funkcjonowanie. Rozwój wielu przedsiębiorstw zależy od użycia nowych technologii, czy też wprowadzenia Przemysłu 4.0 oraz rozwoju sieci 5G.  Czy jest to zatem nierozerwalny duet? 

Ich rozwój zapewne będzie się wzajemnie napędzał, są więc one już teraz ze sobą ściśle powiązane. Zarówno sieć 5G, jak i Przemysł 4.0 opierają się na Internecie rzeczy (IoT), łącząc czujniki z komputerami w celu optymalizacji procesów produkcyjnych, jednocześnie obniżając ich koszt.

 

Przemysł 4.0 co to jest? 

Transformacja cyfrowa nie jest już tylko modnym słowem w branży produkcyjnej. W ciągu ostatnich kilku lat producenci zaczęli postrzegać transformację cyfrową jako szansę na ponowne wyobrażenie sobie procesów biznesowych, poprawę widoczności i identyfikowalności oraz zmniejszenie złożoności i kosztów w całym łańcuchu wartości. Digitalizacja jest procesem stopniowym, a każda faza przynosi nowe technologie i możliwości dla producentów. Obecnie produkcja przechodzi od ogólnej cyfryzacji do Przemysłu 4.0. Przemysł 4.0 opiera się na idei, że maszyny mogą być połączone ze sobą i z danymi, co pozwala na większą automatyzację i optymalizację produkcji.

Przemysł 4.0 to termin, który ostatnio cieszy się dużym zainteresowaniem. Jest on również znany jako czwarta rewolucja przemysłowa i odnosi się do powstającej ery technologicznej.

 

W jaki sposób Przemysł 4.0 przyniesie korzyści Twojej firmie?

Zalety Przemysłu 4.0 dla firmy: 

  • umożliwienie przedsiębiorstwom wykorzystanie danych i analityki w nowy sposób, tak aby podejmować bardziej świadome decyzje, które doprowadzą do zwiększenia zysków,
  • wprowadzenie procesów oraz działań, które doprowadzą do wzrostu efektywności oraz tempa produkcyjnego,
  • kontrola procesów produkcyjnych – związane jest to ze stałym nadzorowaniem pracy maszyn,
  • zmniejszenie kosztów produkcji,
  • zwiększenie jakości wykonanych usług,
  • terminowość – wprowadzenie Przemysłu 4.0 pozwoli na zaprogramowanie maszyn, które będą wiedzieć jak ma postępować kolejne zamówienie, dzięki czemu skróci się czas oczekiwania na daną usługę, 
  • szybka reakcja na potrzeby rynku oraz klientów.

Przemysł 4.0 stanowi zatem ogromną szansę dla przedsiębiorstw.

 

Czym jest sieć 5G?

Sieć bezprzewodowa 5G jest technologią mobilną, której celem jest zapewnienie ultrawysokich prędkości i przepustowości komunikacji bezprzewodowej. Jest to piąta generacja sieci komórkowej. Pojawienie się sieci 5G otworzyło nowy świat połączonych doświadczeń – od wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości po autonomiczne samochody i drony – a także wspiera powstające technologie, takie jak Internet rzeczy (IoT) i sztuczna inteligencja (AI). Przedsiębiorstwa, które używają sieć 5G mogą pozwolić sobie na zmniejszenie opóźnień w komunikacji i poprawę dokładności przesyłanych danych.

 

Zalety wprowadzenia sieci 5G:

  • Nieograniczony dostęp do danych,
  • Zwiększona przepustowość,
  • Ogromny rozwój Internetu Rzeczy.

 

W jaki sposób 5G przyniesie korzyści Przemysłowi 4.0? 

Sieć 5G umożliwia synchronizację maszyn i rzeczy. 

Dla przykładu: 

Czujniki znajdujące się w maszynach mogą być wykorzystywane do zbierania danych i przesyłania ich przez sieć 5G – umożliwiając zbieranie, analizę i reagowanie na dane w czasie rzeczywistym. Sieć 5G może być wykorzystana do zapewnienia kontroli nad maszynami na dużą skalę, co jest kluczowe dla Przemysłu 4.0. Czujniki w fabryce mogłyby zbierać dane na temat produkowanych towarów i przesyłać je przez sieć 5G. System zarządzania mógłby następnie wykorzystać te dane do optymalizacji produkcji i wysyłania instrukcji z powrotem do maszyn. Można to zrobić zdalnie za pomocą komputera, smartfona lub innego urządzenia podłączonego do sieci 5G.

Czy zatem obie technologie mogą być nierozerwalnym duetem? Oczywiście, że tak. Transformacja cyfrowa w połączeniu z siecią 5G ma ogromne znaczenie. Wykorzystanie sieci 5G w przemyśle jest niezbędne dla pełnego rozwoju czwartej rewolucji 4.0.

Sieć 5G z pewnością otwiera nowe możliwości. Połączenie jej z Przemysłem 4.0 może poprowadzić wiele branż produkcyjnych do osiągnięcia zadowalających efektów.

O tym jak ważne jest utrzymanie przemysłu, czy też branż produkcyjnych wspominaliśmy wielokrotnie w poprzednich artykułach naszego bloga. Wprowadzenie nowych technologii w sferę przemysłu uważa się za skuteczne prowadzenie przedsiębiorstwa.

Zobacz teraz:
>> Jak zdobyć pieniądze na nowe maszyny produkcyjne i automatyzację?

>> Automatyzacja Pracy – czyli jak przejść z pracy ręcznej na maszynę‍

Komentarze