fbpx

Bezpieczeństwo jednoosobowej działalności gospodarczej

Kategoria wpisu:

Każdy właściciel firmy wie, że decyzja o tym, kto powinien przejąć stery w przypadku niezdolności do pracy lub przedwczesnej śmierci jest kluczowym pytaniem, na które należy odpowiedzieć. 

Często właściciele potrzebują odpowiedzieć sobie na pytania:

 • W jaki sposób firma może kontynuować działalność, gdy jej obecni właściciele odejdą?  
 • Kto będzie jej właścicielem lub zarządcą sukcesyjnym?  
 • Jak wyznaczyć następcę, który ma te same wartości i rozumie biznes tak dobrze jak my?  
 • Co się stanie, jeśli nie będziemy mieli odpowiedzi na te pytania…

Kim jest zarządca sukcesyjny?

Aby zrozumieć pojęcie zarządcy sukcesyjnego, należy na wstępie wiedzieć czym jest sukcesja. Istnieją więc różne definicje tego słowa, które odnoszą się na przykład do biznesu. 

Dlatego też, sukcesja może odnosić się do:

 • procesu przekazywania własności firmy z jednego pokolenia na drugie;
 • przygotowania do wspomnianego przejścia przez identyfikację potencjalnych następców własności;
 • przekazania odpowiedzialności w organizacji, w razie śmierci osoby zarządzającej firmą lub gdy ktoś przechodzi na emeryturę, bądź najzwyczajniej w świecie wyjeżdża i nie chce pozostawiać firmy pod złą opieką.

Prowadzenie firmy wymaga umiejętności w wielu dziedzinach, ale jedną z najważniejszych jest wiedza o tym, co się stanie, gdy nie będzie się już w stanie kierować firmą. 

Przygotowanie się do tego czasu jest znane jako planowanie sukcesji i obejmuje podjęcie znaczących kroków, które pomogą uniknąć problemów w późniejszym czasie. Jeśli nie jest to wykonane prawidłowo, sukcesja może być wyzwaniem dla każdej firmy. 

Osobą, która może zająć się wszelkimi sprawami podczas nieobecności właściciela jest zarządca sukcesyjny. Jest to osoba fizyczna, która może mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Należy również pamiętać, że zarządcą sukcesyjnym w firmie może być tylko i wyłącznie jedna osoba.  Zapis o zarządcy sukcesyjnym mogą dokonać tylko firmy, które mają wpis do CEIDG, czyli są jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi. 

 

Aby zostać zarządca sukcesyjnym należy spełniać kilka wymagań:

 • należy mieć ukończone 18 lat;
 • należy mieć czysta kartotekę kryminalną;
 • nie należy mieć zobowiązań kredytowych;
 • należy mieć zdolność finansową do wykonywania obowiązków na tym stanowisku.

 

Zarządca sukcesyjny musi wyrazić chęć oraz zdolność do przekazywania informacji związanych z potrzebami firmy właściwym organom państwowym, a także powinien wyrazić chęć do działania w jak najlepszym interesie majątku właściciela. Zatem uściślając, zarządca sukcesyjny to ktoś, kto przejmuje funkcję administratora majątku, gdy właściciel firmy odchodzi/ umiera.

Jest to osoba, która zostaje nowym zarządzającym majątkiem. Dzieje się tak, kiedy pierwotny właściciel nie jest w stanie zarządzać swoim majątkiem, bądź nie ma testamentu i nie ma żadnych znanych lub potencjalnych spadkobierców. 

Planowanie sukcesji to uniknięcie kryzysu

Kryzys może być spowodowany przez wiele różnych sytuacji, w tym śmierć, przejście na emeryturę lub poważną chorobę.  Jeśli właściciel firmy nie przygotował się do wcześniejszego zabezpieczenia własności, może to spowodować znaczne zakłócenia firmy i jej pracowników. Sukcesja może być wyzwaniem z wielu powodów.  Na przykład, jeśli właściciel nie wskaże następcy przed przejściem na emeryturę lub śmiercią, trudno będzie znaleźć kogoś, kto przejmie firmę. 

Może to doprowadzić do jej zamknięcia i zwolnienia pracowników. Problemem może też być podział majątku firmowego i prywatnego, gdy zmarły właściciel nie miał np. rozdzielności. Oznacza to, że finanse firmy, sprzedaż i inne informacje zostałyby upublicznione.

Wyznaczenie następcy na zarządzanie majątkiem, własnością jest niezwykle ważne. Zarządca sukcesyjny wybrany przed przekazaniem obowiązków może zostać wdrożony w nie wcześniej. Dlatego jeszcze przed ich przekazaniem warto organizować z nim regularne spotkania, mające na celu omówienie prowadzenia firmy, jej obecny stan oraz przyszłe cele. Dobrym rozwiązaniem będzie również dać dostęp potencjalnym następcom do sprawozdań finansowych, raportów czy też innych ważnych informacji dotyczących działalności. Z pewnością pomoże to przygotować się bliżej do roli lidera. Wyznaczenie zarządcy sukcesyjnego jest jednym z kluczowych elementów solidnego planu sukcesji.

 

Zgłoszenie zarządcy sukcesyjnego do CEiDG 

Pierwszym krokiem zgłoszenia następcy właściciela firmy jest złożenie odpowiedniego wniosku o wpis takiej osoby do rejestru CEiDG.  

Złożenie wniosku odbywa się:

 • drogą online, na Biznes.gov.pl,
 • w wersji papierowej w urzędzie gminy,
 • przez wysyłkę pocztą listem poleconym.

 

Wniosek o rejestrację zarządcy sukcesyjnego jest bezpłatny. Pełnienie wskazanego stanowiska rozpoczyna się z dniem śmierci przedsiębiorcy. Wyznaczając zarządcę sukcesyjnego musimy brać pod uwagę to, jakie wartości posiada osoba będąca następcą pierwotnego właściciela. Wybranie takiej osoby jest ważne, ponieważ pozwala w dalszym ciągu prowadzić określony profil firmy, tak aby nie doprowadzić do jej zamknięcia. 

Warto pamiętać, że zarządcą sukcesyjnym może stać się osoba, która nie posiada specjalnych uprawnień czy też certyfikatów. Wybór takiej osoby musi zostać przeprowadzony jeszcze przed przekazaniem obowiązków.   Jeśli jesteś zainteresowany wskazaną treścią, planujesz w przyszłości dziedziczyć firmę, zapoznaj się również z wpisem Sukcesja w Firmie.   Zachęcamy również do kontaktu z Naszym Doradcą.

Dotacje 2024 które musisz znać aby rozwinąć firmę w 2024 roku. Zobacz koniecznie link: Dotacje dla Firm 2024

Podobne wpisy

Komentarze

Obserwuj nas:

Jeśli planujesz inwestycje POWYŻEJ 1 MILIONA złotych to zapraszamy do konsultacji: