fbpx

Bony na Innowacje dla MŚP z Dolnego Śląska – czyli środki unijne na rozwój firmy

Kategoria wpisu:

Przedstawiamy jeden z ostatnich programów unijnych z perspektywy finansowej 2014-2020. Zaciekawieni? Chcesz otrzymać dofinansowanie na rozwój firmy w 2022 roku?

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności innowacyjnej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz stymulacji współpracy z uczelniami wyższymi i innymi jednostkami naukowymi poprzez udzielnie wsparcia w formie grantu/ bonu na innowacje.

Rezultatem skorzystania z „Bonu na innowacje” będzie między innymi ulepszenie produktu, posiadanej technologii oraz zainicjowanie kontaktów mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców z jednostkami naukowymi czego efektem będzie poprawa działalności przedsiębiorstwa, w oparciu o wiedzę wywodzącą się ze środowisk naukowych.

 

Dla kogo są Bony na Innowacje?

Projekt przeznaczony jest dla przedsiębiorstw, które spełniają łącznie następujące warunki:

a) mają siedzibę/oddział/filię/zakład lub stałe/dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa dolnośląskiego.
b) należą do sektora MŚP (tj. są mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem),
c) ich projekt wpisuje się w tzw. Regionalne Inteligentne Specjalizacje [RIS].

Zgodnie z Dolnośląską Strategią Innowacji 2030 do Inteligentnych Specjalizacji Dolnego Śląska zaliczają się:

 • Chemia i medycyna
 • Auto-Moto-Aero-Space
 • Surowce naturalne i wtórne
 • Maszyny i urządzenia
 • „Zielony ład” – specjalizacja horyzontalna
 • Przemysł 4.0” – specjalizacja horyzontalna
 • „Życie wspomagane technologią” – specjalizacja horyzontalna.

 

Jakie środki można uzyskać dzięki Bonom na Innowacje?

Poziom dofinansowania wynosi 85% bonu. Maksymalna wartość bonu to 200 000,00 zł. Tym samym wkład własny to 15% wartości bonu. Bon ujmowany jest w ramach pomocy de minimis.

 

Co można sfinansować w ramach bonu/ grantu na Innowacje?

1. Konsultacje i doradztwo udzielone przez operatora w zakresie dotyczącym np. wstępnej oceny możliwości dofinansowania projektu, wpisywania się w MŚP i jego pomysłu/problemu w warunki konkursu (np. wpisywania się w inteligentne specjalizacje regionu), poszukiwania kompetentnych zespołów naukowych do współpracy w ramach bonu – doradztwo bezpłatne.

2. Wsparcia w formule grantu/bonu na usługi badawczo-rozwojowe dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii m.in.:

 • opracowanie nowej lub udoskonalenie usługi lub wyrobu,
 • wykonanie testów wdrożeniowych
 • wykonanie analiz przedwdrożeniowych,
 • prowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji produktu.


i/lub audyt technologiczny
zdiagnozowanie potrzeb badawczych i technologicznych oraz pomoc w identyfikacji potrzeb wdrożeniowych, których realizacja nastąpi w ramach usługi badawczo-rozwojowej – do 5% grantu/bonu.

Chcesz umówić rozmowę ws. dotacji dla Twojej firmy?

 

Kto może przeprowadzić prace badawczo- rozwojowe?

Wykonawcą usługi badawczo-rozwojowej może być wyłącznie jednostka naukowa rozumiana jako organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę, która zalicza się do jednej z poniższych kategorii zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie:

1) „organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę”, określone w art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, posiadające kategorię naukową A+, A albo B przyznaną na podstawie przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce; lub

2) spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub spółki celowe jednostki naukowej; lub

3) centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; lub

4) przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej; lub

5) akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności; lub

6) Sieć Badawcza Łukasiewicz, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

 

Chcesz wyprzedzić swoją konkurencję? Masz problemy techniczne ze swoim produktem, które chcesz wyeliminować? Masz pomysł na nowy produkt?

Chcesz umówić rozmowę ws. dotacji dla Twojej firmy?

Zapraszamy do kontaktu i ustalenia szczegółów!

Dotacje 2024 które musisz znać aby rozwinąć firmę w 2024 roku. Zobacz koniecznie link: Dotacje dla Firm 2024

Podobne wpisy

Komentarze

Obserwuj nas:

Jeśli planujesz inwestycje POWYŻEJ 1 MILIONA złotych to zapraszamy do konsultacji:

Umów rozmowę telefoniczną

Pozostaw swoje dane kontaktowe, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą i przedstawi Ci możliwości dotacji na rozwój Twojej firmy.

Nie, dziękuję. Zamknij to okno.
Twoje dane są w 100% bezpieczne, możesz być spokojna/y!
Powered by