fbpx

Fundusze Norweskie – Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich

Kategoria wpisu:

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców prowadzących działalność w obszarze wód śródlądowych, morskich lub ich bezpośredniego otoczenia poprzez działania prowadzące do wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań, które rozwiną działalność gospodarczą przedsiębiorcy, w tym wzrost przychodów, zysku lub zatrudnienia. Projekty w ramach tego schematu mogą jednocześnie przyczyniać się do ograniczenia zanieczyszczenia wód i ich otoczenia.

Inicjatywy zgłaszane do konkursu powinny dotyczyć tzw. niebieskiego wzrostu, czyli dążyć do zapewnienia najbardziej wydajnego i zrównoważonego wykorzystania zasobów wód i wybrzeży. Wnioskodawcy, zgodnie z regulaminem, muszą działać w sektorze gospodarki morskiej lub wód śródlądowych.

 

Dla kogo innowacje w obszarze wód śródlądowych?

W projekcie mogą uczestniczyć firmy, które:
• należą do grupy mikro-, małych lub średnich przedsiębiorstw,
• zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy,
• przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż równowartość 20 tysięcy euro.

Projekt może być realizowany w partnerstwie z podmiotem prawa norweskiego- wtedy firma otrzymuje dodatkowe środki.

 

Jakie środki na innowacje w obszarze wód śródlądowych możesz otrzymać?

Minimalna i maksymalna wielkość dofinansowania wynosi 200 000 EUR i 2 000 000 EUR.
Wsparcie jest przyznawane w EUR. Do ustalenia kwoty przyznanego wsparcia w EUR ma zastosowanie średni kurs NBP z dnia ogłoszenia konkursu wynoszący 4,5377 PLN.

Intensywność wsparcia zależy od regiony, w którym znajduje się firma. Jest to od 70 do 35% wysokości kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna intensywność pomocy na usługi doradcze oraz wspieranie innowacyjności na rzecz MŚP wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych.

 

Od kiedy  można składać wnioski na innowacje w obszarze wód śródlądowych?

Wnioski można składać w terminie od 1 lutego 2022 r. do 31 marca 2022 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Firma w ramach projektu, może wnioskować o:
• nowe środki trwałe,
• roboty i materiały budowlane,
• wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
• realizację usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych związane z prowadzeniem bieżącej działalności operacyjnej przedsiębiorcy, takie jak usługi w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy,
• realizacje prac rozwojowych,
• realizację usług wsparcia innowacji w zakresie znakowania, testowania lub certyfikacji,
• koszty zagranicznych podróży służbowych według stawek określonych w przepisach,
• pokrycie dodatkowych kosztów inwestycji niezbędnych do osiągnięcia poziomu ochrony środowiska wyższego niż wymagają tego obowiązujące lub jeszcze nieobowiązujące normy unijne, lub zwiększenia poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm unijnych w tym zakresie,
• pokrycie dodatkowych kosztów inwestycji niezbędnych do osiągnięcia wyższego poziomu efektywności energetycznej,
• pokrycie dodatkowych kosztów związanych z efektywnością instalacji,
• pokrycie kosztów planowania i realizacji inwestycji związanych z budową, wymianą lub modernizacją infrastruktury portowej lub infrastruktury zapewniającej dostęp w portach morskich lub śródlądowych, a także koszty pogłębiania,
• ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie projektu.

Zapraszamy do kontaktu lub wypełnienia formularza, aby nasz doradca mógł się z Tobą skontaktować!

Chcesz umówić rozmowę ws. dotacji dla Twojej firmy?

Zapraszamy!

Dotacje 2024 które musisz znać aby rozwinąć firmę w 2024 roku. Zobacz koniecznie link: Dotacje dla Firm 2024

Podobne wpisy

Komentarze

Obserwuj nas:

Jeśli planujesz inwestycje POWYŻEJ 1 MILIONA złotych to zapraszamy do konsultacji:

Umów rozmowę telefoniczną

Pozostaw swoje dane kontaktowe, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą i przedstawi Ci możliwości dotacji na rozwój Twojej firmy.

Nie, dziękuję. Zamknij to okno.
Twoje dane są w 100% bezpieczne, możesz być spokojna/y!
Powered by