fbpx

Jak przeprowadzić prace badawczo-rozwojowe?

Kategoria wpisu:

Dzięki pracom badawczo-rozwojowym Twoja firma ma możliwość stawać się jeszcze mądrzejszą i bardziej konkurencyjną, co w efekcie przełoży się na lepsze wyniki rynkowe i sprawniejsze działania wewnątrz firmowe. Jeżeli zdecydujesz się na ich przeprowadzenie to warto byś wiedział, że są dwie możliwości zabrania się do tego.

Dotacje dla firm na przeprowadzenie prac badawczo rozwojowych

Mowa o prowadzeniu prac B+R na własną rękę, jak i przy wsparciu zewnętrznych jednostek – możesz więc wybrać tę możliwość, która wydaje się bardziej korzystna dla Ciebie i Twojej firmy.

Możliwość pierwsza – Prace B+R na własną rękę

Pierwszą możliwością jest przeprowadzenie prac b+r na własną rękę w firmie. Wymaga to wygospodarowania pewnych zasobów ludzkich i czasowych, jednak w rezultacie na bieżąco możesz doglądać ich kierunku i wyników, a także skorzystać z ulgi podatkowej. By podjąć się tego wyzwania w sposób możliwie skuteczny, warto oddelegować konkretnego pracownika/pracowników do prac nad wyznaczonymi projektami B+R. Z kolei przy większych projektach warto w strukturze firmy wydzielić dział badawczo-rozwojowy (aczkolwiek nie jest to niezbędne), w którym to zatrudnieni specjaliści wykonują pracę nad opracowaniem nowych technologii i rozwiązań produktowych. Trzeba również pamiętać o tym, że każdy wydatek związany z pracami księguje się na wydzielone konto.

Prowadzone pracę badawczo-rozwojową należy udokumentować, prowadząc ewidencję realizowanych projektów. Taka ewidencja powinna zawierać:

 • Opis projektu,
 • Czas rozpoczęcia i zakończenia,
 • Wykaz osób zaangażowanych w danym projekcie,
 • Wykaz prac stworzonych w danym projekcie, wraz z imiennym przyporządkowaniem określonej pracy do osób je wykonujących,
 • wykaz czasu pracy spędzonego przez dane osoby przy projekcie.

Wynikiem takich prac B+R powinien być raport, który będzie zawierał precyzyjne dane techniczne, parametry, wykresy i rysunku oddające rezultat prac. Taki raport powinien składać się z:

 • Nazwy i celu badania,
 • Określenia składu zespołu badawczego,
 • Czas trwania badań,
 • Wstęp opisujący stan wiedzy na chwilę obecną – w tym stosunku rezultatu badań do potrzeb Klienta i przewagi opracowanej koncepcji nad istniejącymi na rynku,
 • Wykazu urządzeń, materiałów i surowców wykorzystanych do badań,
 • Opis konkurencji oraz tego, dlaczego nasza innowacja, będąca rezultatem badań, zapewni wymierną przewagę rynkową nad konkurencją,
 • Koszt badań,
 • Opis i zakres badania, czyli najważniejszy punkt raportu – to tutaj opisujemy, co, kiedy i jak wykonywaliśmy wraz z osiągniętymi rezultatami,
 • Opis ryzyka, jakie występowało w trakcie badań oraz możliwości wystąpienia ryzyka w takcie wdrażania rezultatu prac,
 • Wnioski z przebiegu badań i jasne wskazanie cech, parametrów, funkcjonalności i właściwości opracowanego przez nas rozwiązania.

W tym miejscu, jeżeli rezultat naszych prac badań jest zadowalający, warto od razy zgłosić opracowane rozwiązanie do ochrony patentowej.

Następnie, po przeprowadzeniu prac kontaktujesz się z nami, a my pomagamy uzyskać Twojej firmie dotację na wdrożenie ich rezultatu!

 

Chcesz umówić rozmowę ws. dotacji dla Twojej firmy?
 

Możliwość druga – Prace B+R przy wsparciu odpowiednich jednostek

Jeżeli jednak zasoby nie pozwalają na przeprowadzenie prac B+R wewnątrz firmy, lub też po prostu z jakiegoś innego powodu nie czujemy się na siłach, to istnieje inna możliwość. Firma może zlecić przeprowadzenie takich prac zewnętrznej jednostce badawczej, we współpracy z którą stworzy rozwiązanie warte wdrożenie. Dzięki takiej współpracy w rezultacie końcowym firma uzyska raport z prac B+R i będzie mogła przejść bezpośrednio do wdrażania ich wyniku. Niewątpliwą korzyścią takiego rozwiązania jest to, że nie musisz samodzielnie delegować osób i stale doglądać rezultatów, czy też fakt, że zrobi to osoba/osoby mające doświadczenie w prowadzeniu tego typu działań.

Co ważne, dodatkową korzyścią jest to, że takie jednostki dysponują bogatym zapleczem technicznym jak np. laboratoria, maszyny czy urządzenia, które to mogą być potrzebne do przeprowadzenia takich prac. Z kolei przedsiębiorcy, mający pomysły na rozwój firmy, czy na przeprowadzenie prac B+R, mimo chęci często nie mają zasobów w ludziach i technologii do wykonania takich prac. W takich sytuacjach aktywizacja firmy do współpracy z jednostkami badawczymi i naukowymi ma szczególnie głęboki sens.

 

Podsumowanie

Właściwie prowadzone prace B+R to ogromna wartość, jaką można wnieść do firmy. Pomagają one w szybszym, mądrzejszym i skuteczniejszym rozwoju oraz sprawiają, że proces rozwoju jest bardziej poukładany i systematyczny, a konkurencyjność firmy na rynku większa. Co więcej, przeprowadzenie prac B+R może umożliwić uzyskanie wysokich dotacji z UE, natomiast ich brak może zamknąć drzwi Twojej firmie do takiego wsparcia.

Jeżeli tematyka prac B+R jest Ci bliska i chcesz się jej podjąć – zapraszamy do kontaktu. Niezależnie od tego, czy prace B+R będziesz prowadzić we własnym zakresie czy z jednostką zewnętrzną, pomożemy Ci z organizacją i uzyskaniem dotacji.

Jak Zdobyć Dofinansowanie na Prace Badawczo Rozwojowe (B+R)

 Skontaktuj się z nami, zamawiając konsultację poprzez umówienie rozmowy:

Chcesz umówić rozmowę ws. dotacji dla Twojej firmy?
 

Wektor Wiedzy – Eksperci od dotacji unijnych

Dotacje 2024 które musisz znać aby rozwinąć firmę w 2024 roku. Zobacz koniecznie link: Dotacje dla Firm 2024

Podobne wpisy

Komentarze

Obserwuj nas:

Jeśli planujesz inwestycje POWYŻEJ 1 MILIONA złotych to zapraszamy do konsultacji:

Umów rozmowę telefoniczną

Pozostaw swoje dane kontaktowe, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą i przedstawi Ci możliwości dotacji na rozwój Twojej firmy.

Nie, dziękuję. Zamknij to okno.
Twoje dane są w 100% bezpieczne, możesz być spokojna/y!
Powered by