fbpx

Dlaczego ulgi na rozwój produktów i usług są dla Ciebie?

Kategoria wpisu:

Odpowiedź jest prosta- bo mogą być.

Większość firm na co dzień rozwija swoje produkty/ usługi, bądź wprowadza na rynek nowy asortyment. Jest to normalna rzecz, która napędza naszą gospodarkę i konkurencyjność. Czym jest rozwój produktów i prace B+R wspominaliśmy w poprzednim blogu- zachęcamy do zapoznania się.

Z możliwości jakie daje ulga badawczo -rozwojowa mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy systematycznie przeznaczają środki finansowe na rozwijanie, zmiany, ulepszanie produktów, usługi i procesów w firmie. Rozwijanie oferty firmy może się dokonywać poprzez opracowywanie nowych technologii, poszerzanie wiedzy i znajdowanie nowych zastosowań opracowanych produktów, usług czy technologii. Z ulgi B+R mogą skorzystać wszyscy podatnicy, bez względu na wielkość przedsiębiorstwa i branżę, w której działają. Ulga B+R pozwala na odzyskanie do 19% wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową, w szczególności na wynagrodzenia pracowników i koszty surowców oraz materiałów. Są to więc wydatki, które i tak są ponoszone w firmie. Niezależnie od tego, że stanowią one koszty uzyskania przychodów, mogą być dodatkowo tzw. kosztem kwalifikowanym, uprawniającym do skorzystania z ulgi B+R, co w praktyce oznacza prawo skorzystania z dodatkowego odliczenia i zapłaty niższego podatku.

Dodatkowo w polskim prawie funkcjonują takie korzyści podatkowe jak CIT estoński, czy ulga na robotyzację. Są to narzędzia dla przedsiębiorców z których korzysta niewielki ich %.

Skorzystanie z ulg wymaga spełnienia określonych wymogów i formalności np. prowadzenie wyodrębnionych rachunków, dokumentacji z rozwoju produktów itp. Aby skorzystać z ulgi, nie jest wymagane tworzenie odrębnych działów badawczych, czy wyspecjalizowanych komórek w przedsiębiorstwach. Jednak wymagane jest odpowiednie tego rozpisanie.

W czym na co dzień pomagają nasi specjaliści. Zaciekawiony? Chętny do zapoznania się z wielkościami ofertowanych korzyści? Zapraszamy do dalszej części artykułu, a kolejno do kontaktu z nami..

 

Przyjrzyjmy się samej uldze B+ R

Katalog kosztów działalności badawczo rozwojowej jakie można rozliczyć w ramach ulgi B+B jest szeroki i dotyczy kilku kategorii wydatków. Zastosowanie ulgi B+R pozwala na odliczenie następujących kosztów:

  • płace i składki pracowników, w tym także z umów o dzieło i zlecenia;
  • koszty poniesione na opłacenie korzystania a aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej do działań badawczo -rozwojowych;
  • wydatki na ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne uzyskiwane od instytutów naukowych;
  • koszty nabywania materiałów i surowców do prowadzenia prac B+R;
  • odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i WNIP dokonane w danym roku podatkowym;
  • koszty poniesione na uzyskanie i utrzymanie patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

 

Koszty kwalifikowane dotyczące wydatków kwalifikowanych muszą być ponoszone na prace wykonywane przez firmę we własnym zakresie. W praktyce oznacza, to że firma nie rozliczy w ramach ulgi B+R np. wynagrodzeń podwykonawców pracujących na zasadzie B2B, usługi firm doradczych nie będących instytutami naukowymi.

Skorzystanie z ulgi B+R umożliwia podwójne naliczenie kosztów uzyskania przychodów kwalifikowanych w ramach działań rozwojowych. Podatnicy nieposiadający statusu centrum badawczo rozwojowego mogą odliczyć od podstawy opodatkowania koszty kwalifikowane w wysokości 100%. Natomiast podmioty o statusie centrum badawczo -rozwojowego mogą odliczyć koszty w 150% kosztów kwalifikowanych.

Od 2022 roku kwota przysługującego odliczenia kosztów kwalifikowanych zwiększyła się do 200% dla wszystkich podatników, w przypadku kosztów kwalifikowanych związanych z wynagrodzeniami pracowników zajmujących się działaniami B+R. Dla podatników mających status Centrum Badawczo- Rozwojowego dodatkowy odpis w wysokości 200% kosztów kwalifikowanych będzie obejmował wszystkie rodzaje kosztów kwalifikowanych, z wyjątkiem kosztów związanych z ochroną patentową dla dużych podatników, który nadal wynosi 100 %.

W praktyce zastosowanie ulgi B+R pozwoli na uzyskanie dodatkowej oszczędności podatkowej w wysokości płaconego podatku np. 19 % w ramach kosztów poniesionych w danym roku podatkowym.

 

Jak to działa w praktyce?

Z ulgi B+R mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani: według skali podatkowej (PIT-36), opodatkowani podatkiem liniowym (PIT-36L) oraz podmioty rozliczające podatek od osób prawnych (CIT-8). Ulga badawczo -rozwojowa jest uwzględniona w rozliczeniu rocznym PIT lub CIT. Jeśli przedsiębiorca chce skorzystać z preferencji podatkowych jakie daje ulga badawczo -rozwojowa powinien się do tego przygotować. Chodzi o to aby w trakcie roku podatkowego ewidencjonować wydatki ponoszone na działalność B+R. Przedsiębiorca, który podejmie decyzję o korzystaniu z ulgi B+R powinien określić czy prace rozwojowe jakie prowadzi wpisują się w definicję wskazaną w przepisach prawa. Kolejnym krokiem jest wskazanie, które projekty zaliczają się i w jakim zakresie do działalności badawczo-rozwojowej. Następnie odrębnie dla każdego prowadzonego projektu powinien wskazać koszty ponoszone na prace rozwojowe. Takie podejście pozwoli na bieżąco kontrolować wydatki i ułatwi rozliczenia na zakończenie roku podatkowego.

 

Dlaczego planowanie prawno-podatkowe, a nie tylko ulga na rozwój?

Ponieważ należy na to spojrzeć szerzej. Skorzystanie z ulgi to tylko jeden z czynników. My zachęcamy do działania w ramach czterech kluczowych obszarów: prawo-podatki-finanse-edukacja. Mało kto wie, że przesadne korzystanie z ulg, bez spojrzenia na finanse firmy może jej zaszkodzić i wpędzić w kłopoty. Mało kto wie jak ważne jest przy tym spojrzenie na zobowiązania krótko i długoterminowe, czy na to jak wygląda sukcesja w przedsiębiorstwie. Przeważnie mówi się tylko o jednym aspekcie, my patrzymy szeroko.

 

Dlatego obalamy mity, przestajemy myśleć w szablonowy sposób i rozwiewamy Twoje wątpliwości.

Wiele firm przychodząc do nas boi się rozpocząć działania, które tak szeroko wchodzą w działania i strukturę firmy. Boją się kontroli, zmian strukturalnych lub, że przysporzy im to kłopotów.

Są to słuszne obiekcje, ale warte obalenia. Są dokumenty takie jak choćby indywidualna interpretacja podatkowa, która gwarantuje słuszność korzystania z ulgi danej firmy. Istnieje plan sukcesyjny, który pokaże jak po kolei powinien przebiegać proces w Twojej firmie. Istnieją szkolenia, które zapewnią Tobie i Twoim pracownikom wiedze na ten temat. Istnieją też takie firmy jak nasza, w której od A do Z pomożemy zorganizować Ci planowanie prawno- podatkowe.

Planowanie prawno- podatkowe jest o wiele szerszym działaniem niż samo skorzystanie z ulgi. Pozwala zoptymalizować zobowiązania, odpowiednio wymierzyć wielkość ulg, dba o przestrzeganie przepisów i norm we wszystkich fazach, pomaga odpowiednio zaplanować kroki związane ze zmianami strukturalnymi. Jednak nie dla każdej firmy wszystko- należy w odpowiedni sposób przyjrzeć się działaniom przedsiębiorstwa, zdobyć dane i podjąć rozmowy. Pamiętajmy, że to co jest dobre dla sąsiada zza płotu, nie musi być dobre dla nas.

I to jest właśnie odpowiedź na początkowe pytanie. Dlaczego planowanie prawno-podatkowe, a nie tylko ulga na rozwój? Ponieważ da nam większą perspektywę, możliwości i pole do oszczędności bądź odzyskania środków.

Jeśli zastanawiasz się czy wydatki ponoszone przez Ciebie na rozwój oferty firmy zaliczają się do działalności B+R. Jeśli zastanawiasz się, czy możesz skorzystać z jednej z ulg podatkowych. Zapraszamy do kontaktu i podjęcia współpracy w ramach planowania prawno-podatkowego. Warto rozwijać firmę i korzystać z dostępnych mechanizmów w celu osiągnięcia optymalnych wyników z podejmowanych działań.

Przeprowadź prace badawczo- rozwojowe, rozwiń swój produkt/ usługę, skorzystaj z szybszej drogi do dotacji. Zaplanujemy i pomożemy wdrożyć Twój plan! 

Chcesz umówić rozmowę ws. innowacji w Twojej firmy?

Zapraszamy.

Dotacje 2024 które musisz znać aby rozwinąć firmę w 2024 roku. Zobacz koniecznie link: Dotacje dla Firm 2024

Podobne wpisy

Komentarze

Obserwuj nas:

Jeśli planujesz inwestycje POWYŻEJ 1 MILIONA złotych to zapraszamy do konsultacji:

Umów rozmowę telefoniczną

Pozostaw swoje dane kontaktowe, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą i przedstawi Ci możliwości dotacji na rozwój Twojej firmy.

Nie, dziękuję. Zamknij to okno.
Twoje dane są w 100% bezpieczne, możesz być spokojna/y!
Powered by