fbpx

Robotyzacja procesów produkcyjnych

Kategoria wpisu:

Robotyzacja procesów produkcyjnych to wprowadzanie robotów przemysłowych do środowiska produkcyjnego w celu zautomatyzowania różnych etapów produkcji. Roboty te są programowalne i zdolne do wykonywania różnorodnych zadań, od prostych i powtarzalnych po bardziej złożone i precyzyjne. Robotyzacja ma na celu poprawę efektywności, jakości, precyzji oraz bezpieczeństwa procesów produkcyjnych.

W projektach unijnych dotyczących robotyzacji mówimy w dwóch rodzajach robotów. Uważamy, że te definicja dobrze obrazują czym jest robotyzacja.

  1. Robot przemysłowy – jest to automatycznie sterowany manipulator, stacjonarny lub mobilny, który jest programowalny w trzech lub więcej osiach, przeznaczony do automatyzacji procesów przemysłowych (proces technologiczny),
  2. Autonomiczny robot usługowy –  jest to maszyna posiadająca znaczący poziom autonomii, zdolna do działania w złożonym i dynamicznym środowisku mogącym wymagać interakcji z ludźmi, obiektami lub innymi urządzeniami.

 

Czym jest robotyzacja procesów produkcyjnych 

Robotyzacja wiąże się z kilkoma aspektami:

  1. Automatyzacja zadań: Roboty przemysłowe są zdolne do automatycznego wykonywania wielu zadań, takich jak montaż, spawanie, malowanie, pakowanie czy manipulacja przedmiotami.
  2. Zwiększenie efektywności: Dzięki robotom można zautomatyzować powtarzalne czynności, co może prowadzić do zwiększenia wydajności produkcji oraz skrócenia czasu cyklu produkcyjnego.
  3. Poprawa jakości: Roboty są w stanie wykonywać zadania z dużą precyzją i powtarzalnością, co może przekładać się na poprawę jakości produktów.
  4. Redukcja kosztów: Choć inwestycja w robotyzację może być znaczna, w dłuższej perspektywie czasowej może przyczynić się do obniżenia kosztów produkcji, zwłaszcza w kontekście obniżenia kosztów pracy i ograniczenia błędów ludzkich.
  5. Zwiększenie bezpieczeństwa: Roboty mogą być wykorzystywane do wykonywania niebezpiecznych zadań, eliminując ryzyko wypadków czy narażenia pracowników na szkodliwe warunki.
  6. Elastyczność produkcji: Systemy robotyczne mogą być dostosowywane do różnych zadań poprzez programowanie ich oprogramowania, co umożliwia elastyczność produkcji w odpowiedzi na zmienne warunki rynkowe.
  7. Integracja z technologią: Robotyzacja procesów produkcyjnych może być zintegrowana z innymi technologiami, takimi jak sztuczna inteligencja, analiza danych czy internet rzeczy (IoT), co umożliwia bardziej zaawansowane i inteligentne systemy produkcyjne.

 

Robotyzacja przemysłu

Najczęściej robotyzacja jest wprowadzona w firmach produkcyjnych. Roboty zastępują gniazda produkcyjne na których do tej pory pracowali ludzie.

Często kojarzy się to z zwolnieniami pracowników. Jednak to tak naprawdę zależy od polityki firmy. Firma może redukować zatrudnienie, aby zaoszczędzić na pensjach pracowników. To znaczy zamiast 5 osób, które pracowały na danym gnieździe produkcyjnym, po wprowadzeniu robota, będą pracowały dwie.

Inną metodą jest pozostawienie osób w firmie. Część została przekwalifikowana do obsługi robota, część przesunięta na inne stanowiska, które będą potrzebowały wsparcia bądź nowego uruchomienia dzięki rozwojowi firmy za pomocą robotów. 

Robotyzacja to ogromny przełom na firm. Niekiedy zaczyna się powoli od zastosowania np. ramienia robota do istniejącej już linii produkcyjnej. Niektóre firmy wprowadzają już całe zrobotyzowane linie, które przyśpieszają produkcję. 

Wprowadzając roboty, coboty firmy odnotowują zyski, o jakich wcześniej mogli pomarzyć. Przykładem jest jedna z firmy z powiatu ostrołęckiego, która po wprowadzeniu 11 cobotów zwiększyła swoją wydajność o 300%. Z danych które posiadamy 70 osób i 11 cobotów wykonuje pracę 200 osób. Ważnym elementem jest też to, że coboty wykonują pracę szybciej, dokładniej i z mniejszym ryzykiem błędów.  To tylko jeden z tysięcy przykładów, w których robotyzacja okazała się przełomem dla firmy.

Dotacje 2024 które musisz znać aby rozwinąć firmę w 2024 roku. Zobacz koniecznie link: Dotacje dla Firm 2024

Podobne wpisy

Komentarze

Obserwuj nas:

Jeśli planujesz inwestycje POWYŻEJ 1 MILIONA złotych to zapraszamy do konsultacji: