Czym jest system MES?

Systemy realizacji produkcji, czyli systemy MES, to rodzaj przemysłowego oprogramowania komputerowego służącego do monitorowania i kontrolowania procesów produkcyjnych. Służą do zarządzania procesem produkcyjnym, a także ruchem surowców i wyrobów gotowych pomiędzy poszczególnymi etapami produkcji.

Dlaczego warto wdrożyć system MES?

System MES jest komputerowym systemem, który pomaga zoptymalizować proces produkcyjny poprzez automatyzację zadań produkcyjnych. Wspiera on producentów poprzez monitorowanie różnych działań operacyjnych, takich jak wykorzystanie maszyny, centrum roboczego lub linii montażowej, dokumentowanie wykorzystania sprzętu, wykrywanie nieprawidłowości w procesie, identyfikowanie potencjalnych zagrożeń, analizowanie pierwotnych przyczyn problemów oraz identyfikowanie możliwości poprawy procesu. Firma produkcyjna bez systemu MES może jak najbardziej odnosić sukcesy, lecz z pewnością będzie skutkowało to spowolnieniem poszczególnych procesów realizacyjnych, wyznaczonych w firmie.

Tym samym system MES warto wdrożyć, ponieważ:

 • optymalizacja przebiegnie szybciej i płynniej,
 • warto mieć uporządkowany system pracy, system zadań,
 • monitorowanie działań może pomóc wykryć nieścisłości w procesie produkcyjnym,
 • zbieranie informacji w czasie rzeczywistym pokazuje na bieżąco co dzieje się w realizowanych procesach.

Jaki typ systemu MES może być najlepszy dla firmy?

System MES jest jedną z ważniejszych inwestycji, jakie może poczynić producent. Ważne jest, aby wybrać system, który spełnia konkretne potrzeby i jest łatwy w użyciu. Rozważając wybór i  wprowadzenie systemu MES, należy odpowiedzieć sobie na kilka kluczowych pytań:

 • Jakie są potrzeby Twojej firmy? 
 • Jakie są aktualne wyzwania Twojej firmy? 
 • Jakiej funkcjonalności potrzebujesz w systemie? 
 • Jaki rodzaj sprzętu jest używany? 
 • Jakie oprogramowanie jest wykorzystywane?
 • Jaki jest Twój budżet na wdrożenie, obsługę i utrzymanie systemu? 

 

Jeśli chodzi o wybór systemu MES, możesz wybrać go na podstawie jego funkcjonalności i cech. Istnieje zatem wiele różnych rodzajów systemów MES, niektóre z nich to: 

 • Odgórny system realizacji produkcji – System MES stworzony na podstawie strategicznego planu zaopatrzenia firmy. Jest to MES wysokiego poziomu, który uwzględnia wszystkie surowce i wyroby gotowe, które biorą udział w procesie produkcyjnym. 
 • Oddolny system realizacji produkcji – System MES tworzony na podstawie przepływu pracy na pojedynczym stanowisku. Jest to niskopoziomowy MES, który skupia się na krokach w obrębie każdej stacji roboczej. 
 • Standardowy system realizacji produkcji – system MES, który jest oparty na standardzie neutralnym dla dostawcy, aby zapewnić kompatybilność z innymi systemami.

Korzyści z wdrożenia systemu MES

Jeśli firma produkcyjna posiada już system MES, wówczas łatwiej jest zrozumieć korzyści płynące z systemu MES: 

 • System MES pomaga zoptymalizować proces produkcyjny poprzez automatyzację zadań produkcyjnych. Oznacza to, że produkcja będzie bardziej spójna, redukując błędy i poprawiając zadowolenie klienta. 
 • System MES pomaga również zoptymalizować, w jaki sposób surowce są wykorzystywane i w jaki sposób gotowe produkty są wysyłane do klientów. 
 • System wspiera również producentów poprzez monitorowanie różnych działań operacyjnych.
 • System MES wspiera producentów również na inne sposoby, w tym umożliwiając generowanie zleceń pracy z systemu, wspierając planowanie maszyn i centrów roboczych, umożliwiając zarządzanie produkcją, obliczając odchylenia w produkcji oraz wspierając wdrażanie systemów zarządzania jakością. 
 • Wiele systemów MES integruje się również z systemami ERP, PLM i innymi, aby wspierać kompleksową transformację cyfrową.

 

Wnioski

Większość producentów jest już w dużym stopniu uzależniona od systemów informatycznych, ale systemy MES mogą pomóc producentom w optymalizacji IT w celu zwiększenia wydajności biznesowej. Systemy MES mają wiele zalet, w tym pomagają w optymalizacji procesu produkcyjnego poprzez automatyzację zadań produkcyjnych.

Komentarze