Jak uzyskać najlepszy kredyt dla firm?

Każda firma która chce się szybciej rozwijać na pewnym etapie swojego rozwoju poszukuje kapitału obcego. Jedną z możliwości pozyskanie kapitału obcego do firmy jest kredyt inwestycyjny. Ma on zapewnić między innymi przyśpieszenie inwestycji i rozwój firmy. 

Aktualnie na polskim rynku bankowości jest 29 banków komercyjnych i ponad 500 spółdzielczych. Dlatego dużym wyzwaniem jest zaciągnięcie optymalnego zobowiązania na inwestycje oraz optymalizacja kilku zobowiązań celem zmniejszanie marż bankowych lub rat kredytowych.

Aby zaciągnąć optymalne zobowiązanie do szybszego rozwoju firmy należy wziąć pod uwagę:

  • okres kredytowania, 
  • możliwe zabezpieczanie celem zmniejszenia ryzyka banku, a tym samym marż bankowych,
  • aktualne możliwości inwestycyjne, czyli tak zwany przypływ finansowy, który pokazuje jaką ratę kredytową możemy spłacać,
  • inflacje i jak możemy na niej zarabiać w czasie ( szerzej o tym temacie w kurcie inteligencja finansowa),
  • możliwość korzyści podatkowych z zaciągniętych zobowiązań, czyli podjęcie decyzji: kredyt czy leasing,
  • jaka jest stopa zwrotu z inwestycji finansowanej z kapitału obcego ( jaką mamy tolerancję błędu) 
  • aktualne możliwości dofinansowań do odsetek kredytach na cele inwestycyjne.

 

Te same parametry nalży przeanalizować chcą skonsolidować zobowiązania celem osiągniecia oszczędności. Zazwyczaj trudnością jest wycena posiadanego majątku, gdyż jeśli kredyt był brany na zakup nieruchomości na przykład 5, czy 10 lat temu to wartości majątku wzrosła. Jako klient banku mamy możliwość negocjacji zmniejszenie marż bankowych (więcej o tym w kursie z inteligencji finansowej rozdział 2 lekcja 3). 

Jak sami widzicie jest bardzo wiele ważnych detali, które jak to w życiu decydują o sukcesie lub przegranej. Zazwyczaj sukcesem przy audycie zobowiązań kredytowych nazywamy zmniejszanie 0,2 % – 0,5 % marży bankowej, co generuje spore oszczędności na całym zobowiązaniu kredytowym.

Jeśli chcielibyście zadbać o te wszystkie detale, zaoszczędzić czas i nie przeoczyć drobnego szczegółu,  zapraszamy do kontaktu.

Komentarze