Szybka ścieżka – konkurs ogólnopolski NCBR

Celem projektu powinno być doprowadzenie do opracowania innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej i przyczyniającego się do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa. Takim rozwiązaniem powinien być nowy albo znacząco ulepszony produkt, technologia lub usługa ze wskazaniem odbiorcy, którego faktyczne potrzeby to rozwiązanie zaspokoi.

Planowany nabór I/II kwartał roku 2023r.

Wcześniejsze nabory wskazywały następujące wartości finansowe:

- projekty realizowane samodzielnie przez MŚP – od 1 mln PLN do 50 mln euro
- pozostałe projekty – od 2 mln PLN do 50 mln euro
- Łączna wartość dofinansowania w formie zaliczki nie może przekroczyć 90 % całkowitej wysokości dofinansowania

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację projektów, które mogą obejmować:

-badania przemysłowe,
-eksperymentalne prace rozwojowe,
-prace przedwdrożeniowe (działania obejmujące przygotowanie wyników do zastosowania w praktyce).

Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie uzyska dofinansowania.

W konkursie mogą wystartować samodzielne przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw oraz konsorcja naukowo-przemysłowe, składające się z maksymalnie 3 podmiotów, w tym co najmniej 1 przedsiębiorstwa i co najmniej 1 jednostki naukowej. Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

Dofinansowanie udzielone przedsiębiorstwu na badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe stanowi pomoc publiczną.

Dofinansowanie udzielone przedsiębiorstwu na prace przedwdrożeniowe stanowi: pomoc de minimis lub pomoc publiczną na usługi doradcze dla MŚP.

Projekt powinien być innowacyjny co najmniej na skalę Polski, a rezultat powinien stanowić innowację produktową lub procesową.

Elementem oceny jest spotkanie panelu z wnioskodawcą w siedzibie NCBR. Spotkanie trwa maksymalnie 90 minut (Wnioskodawcę na spotkaniu może reprezentować maksymalnie 5 osób, które mają pełną wiedzę o ocenianym projekcie).

Wdrożenie wyników prac B+R powinno nastąpić 3 lata po zakończeniu projektu. Finansujemy prace B+R, prototypy- NIE wdrożenie.

Dlatego też można sfinansować koszty wynagrodzeń personelu badawczego, koszt aparatury- dokładne informację z załączniku- przewodnik kwalifikowalności kosztów.

Jeśli przedsiębiorstwo samodzielnie realizuje projekt, przysługuje mu całość praw majątkowych do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, które są rezultatem projektu. Umowy zawarte z podwykonawcami nie mogą naruszać tej reguły.

Koszty pośrednie projektu są rozliczane ryczałtem. Przyjmuje się ujednoliconą stawkę ryczałtu dla całego projektu w wysokości 25% sumy kosztów bezpośrednich (nieuwzględniających podwykonawstwa).

Jak możemy Ci pomóc?

Jak przebiega współpraca?

1. Zostaw kontakt do siebie w formularzu lub skontaktuj się z naszym doradcą.

2. Po maksymalnie 3 dniach roboczych kontaktujemy się z Tobą.

3. Jeśli na bazie uzyskanych od Ciebie informacji okazuje się, że firma wstępnie się kwalifikuje, to podpisujemy umowę na dalsze działania.

4. Na tym etapie uzupełniasz formularz zgłoszeniowy, a nasz specjalista ds. dotacji będzie do Twojej dyspozycji.

5. Nasz zespół zajmuje się napisaniem wniosku o dotację i zajmujemy się dalszą obsługą zlecenia, na bieżąco informując Cię o postępach.

6. Po 90 dniach otrzymujemy decyzję o przyznaniu dotacji. Jeżeli jest ona pozytywna i zostaje przez Ciebie zaakceptowana – pomagamy Ci uzupełnić dokumenty, niezbędne do uzyskania dotacji.

7. Na tym etapie jesteś już w posiadaniu pozyskanej dotacji. Teraz pozostaje tylko kwestia jej realizacji w określonym czasie, zgodnie ze złożonym wnioskiem, a następnie jej rozliczenie.

8. Teraz Twoja firma staje się jeszcze bardziej konkurencyjna, dzięki pozyskaniu dotacji i odpowiedniemu wykorzystaniu środków z UE. Dobra robota.

  Alicja Zygmunt

  Doradztwo ws. pozyskiwania dotacji
  17 283 10 49
  a.zygmunt@wektorwiedzy.pl

  Dotacje dla firm

  Prace badawczo-rozwojowe B+R

  Połącz biznes z nauką.

  Zobacz więcej >>

  Dotacje na inwestycje

  Wyprzedź konkurencję za pomoca nowych technologii.

  Zobacz więcej >>

  Dotacje na wzornictwo

  Zaprojektuj unikalny produkt.

  Zobacz więcej >>

  Dotacje na export

  Otwórz się na rynki zagraniczne.

  Zobacz więcej >>

  Historie sukcesu naszych klientów

  Dzięki dotacji moja firma zyskała nowoczesny sprzęt pomiarowy oraz wdrożyła usługę innowacyjną w skali świata. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi firma może konkurować z firmami zagranicznymi, a wykorzystanie tego sprzętu pozwala znacznie przyśpieszyć czas realizacji zleceń co ma bezpośrednie przełożenie na obroty.

  Krzysztof Kowalski – Właściciel GEO-World

  Przy realizacji projektu korzystaliśmy z pomocy firmy Wektor Wiedzy, która przy ścisłej współpracy z nami, dawała na każdym jego etapie poczucie bezpieczeństwa i pełnego nadzoru nad jego przebiegiem. Tymi czynnikami bezpieczeństwa było pełne zaangażowanie i profesjonalizm tej firmy

  Lech Kwaśnik – Właściciel Coactum Sp. z o.o.

  Kontakt biuro:

  17 865 22 42
  iob@wektorwiedzy.pl

  Jesteśmy dla Ciebie codziennie od 8.00 do 16.00

  Adres:

  IOB Wektor Wiedzy Wsparcie Innowacji

  Lawendowa 1
  35-605 Rzeszów

  Usługi dla Biznesu:

  IOB Wektor Wiedzy Wsparcie Innowacji | Regulamin | Polityka Prywatności | RODO